...
INVITERER SARPSBORG: Styreleder Inger-Christin Torp i Folkehelsa vil gjerne ha med Sarpsborg på et nytt forebyggende helseprosjekt for ungdom. (Foto: Johnny Helgesen)

Ønsker å hjelpe de unge

Et nytt prosjekt skal forebygge rusproblemer, kriminalitet og psykiske plager hos ungdom. Sarpsborg inviteres som første kommune til å bli med.

Stina Mikalsen
Stina Mikalsen Profil E-post
Publisert 03.01.2012 kl 06:30 Oppdatert 04.01.2012 kl 10:52

Tips en venn på e-post:Det er Østfoldhelsa som ønsker å sette i gang med det forebyggende arbeidet, som styreleder Inger-Christin Torp håper at skal bedre skoleprestasjonene blant de unge.

Hun viser også til en undersøkelse som er gjort blant Østfold-ungdom. Der oppgir så mange som 31 prosent av jentene og 13 prosent av guttene at de har symptomer på psykiske plager.

Hvert sjette barn

– I tillegg til utfordringene med psykiske plager, viser beregninger at opptil hvert sjette barn i Norge vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum. Vi vet at det kan føre til dårligere skoleprestasjoner, sier Torp, som også leder opplærings-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune.

– Rus, psykisk helse og kriminalitet henger ofte sammen og derfor ønsker prosjektet fokus på alle de tre områdene samtidig, legger hun til.

200.000 kroner i året Østfoldhelsa vil altså ha med Sarpsborg som første kommune i det nye prosjektet. Invitasjonen blir sendt ut i disse dager.

Ønsker raskt svar

– Vi ønsker at kommunen skal svare raskt, så vi kan komme i gang så fort som mulig. Hvis ikke Sarpsborg sier ja, vil vi spørre en av de andre Østfold-kommunene, understreker Torp.

Men skal Sarpsborg være med, krever Østfoldhelsa at kommunen bidrar med like mye penger som fylkeskommunen gjør. Det vil si 200.000 kroner i året i minst tre år.

I tillegg skal erfaringene spres og deles med de andre kommunene i fylket.

– Grunnen til at vi ønsker å ha med Sarpsborg er at kommunen har prioritert tilsvarende forebyggende arbeid også tidligere, sier Torp til SA. Prosjektet skal altså forebygge så vel psykiske sykdommer som rusmisbruk og kriminalitet.

– Elever som er syke, uopplagte eller har andre vanskeligheter i livet, har dårligere forutsetninger for å ta til seg lærdom. Vi må derfor bli flinkere til å se helse og utdanning i sammehneng, mener Torp.

Skal hjelpe kommunen

Østfoldhelsa ønsker at kommunen skal utvikle en helhetlig forebyggingsstrategi som begynner når barna blir født og varer helt til de er ferdig med videregående skole.

– Det som er positivt er at mange kommuner jobber aktivt med forebyggende arbeid i helsestasjoner, barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Utfordringen er et de ikke har laget sammenhengende strategier som er ment å gå over mange år. Men dette prosjtket skal hjelpe kommunene til å bli flinkere og samtidig frigjøre ressurer i en presset hverdag, sier Torp.

På forsiden nå


...

Fire jenter skapte sin egen drømmegård

Helene (16), Anna Kristine (17), Silje (17) og Ingrid (16) vet nøyaktig hvordan drømmegården deres ser ut.