Wenche Langvik Pereira i Utdanningsforbundet Sarpsborg frykter bruken av ufaglærte lærervikarer. - Er foreldrene klar over det dersom barna deres undervises av ufaglærte lærere, spør hun. (Foto: Stian Mathisen)

Kritisk til lærernedgang

35 færre lærere i Sarpsborg de siste fem årene.
Publisert 29.06.2012 kl 12:02 Oppdatert 29.06.2012 kl 13:57

Tips en venn på e-post:


Kai Roger Hagen i Sarpsborg Frp Foto: JARL MORTEN ANDERSEN

Sarpsborg-skolen

  • Antallet grunnskolelærere i Sarpsborg sank fra 655 til 620 fra skoleåret 2007/08 til 2011/12.
  • I samme periode steg antall årsverk for undervisningspersonale fra 56 592 til 59 088. Antallet grunnskoleelever i Sarpsborg sank i denne perioden fra 6467 til 6446.
  • Lærertettheten måler antall elever per lærer. Disse tallene endret seg fra 13,3 til 13,1 for 1. - 7. trinn ogfra 14,7 til 14,4 for 8. - 10. trinn i samme periode.
  • Tallene er basert på skolenes egen rapportering.
  • Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem.

Utdanningsforbundet og Frp er bekymret over at det har blitt et lavere antall lærere i Sarpsborg, og mener det kan føre til økt bruk av ufaglærte.

– Hvordan kan det komme flere årsverk samtidig som det blir færre lærere, spør Wenche Langvik Pereira i Utdanningsforbundet Sarpsborg.

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at det har blitt 35 færre lærere i Sarpsborg siden 2007, mens antallet årsverk blant lærere har økt.

– Tror du tallene skyldes at det benyttes flere ufaglærte lærere?

– Det kan være en av årsakene. Vi må også spørre om skolene rapporterer inn riktige tall. Vi vet det finnes mørketall om bruk av ufaglærte lærere, sier hun.

Utdanningsforbundet er bekymret over den økende bruken av assistenter og ufaglærte i skolene.

– Er foreldrene klar over det dersom barna deres undervises av ufaglærte lærere? Jeg har selv barn i skolen, og jeg vil vite det dersom de undervises av ufaglærte, sier hun.

Vil snu trenden

Antall lærere ved skolene i Sarpsborg var også tema i bystyremøtet 14. juni.

Nestleder Kai Roger Hagen i Sarpsborg Frp kritiserte da Ap for å ikke prioritere lærerne i sitt budsjett.

Han gjentar kritikken, og mener tallene fra GSI betyr flere ufaglærte lærere i Sarpsborg-skolene.

– Vi ser en økende bruk av ufaglærte lærere. Denne trenden ønsker vi å snu, sier Hagen.

Mindre til materiell

Frp vil øke bevilgningene til skolene i Sarpsborg med 20 til 30 millioner kroner.

– Dette vil være nok til å få tilbake de 35 lærerstillingene som har gått tapt de siste årene, sier Hagen.

Hagen mener tallene kan leses på ulike måter, men framhever at det viktigste for ham er at antallet lærere har blitt færre.

– Man kan ikke bortforklare at det har blitt færre lærere, sier Hagen.

Siden 2007 har også antallet årsverk til rektorer, undervisningsinspektører, assistenter og kontorteknisk personale økt.

– Det er rart at administrative stillinger på enkelte områder faktisk øker mens antall lærere går ned. Vi vet også at investeringer i materiell, bøker og så videre har falt drastisk, sier Hagen.

På forsiden nå


...

13 tilbake i jobb i søsterselskap

Deler av virksomheten til konkursrammete Salibor videreføres med 13 ansatte i Iseveien Services AS.