Tale av Elise Waagen

Elise Waagen holdt appell under avdukningen av minnesmonumentet