Siste nytt

<hyperwhere-transaction data-publication="www.sa.no" data-hyperwhere-url="https://www.sa.no/vis/eiendomsoverdragelser/api/hyperwhere/v1/transactions" data-locale="nb-no" data-landing-url="/vis/eiendomsoverdragelser" data-fallback-url="/vis/eiendomsoverdragelser" data-fallback-image-url="{&#34;480&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-480-www.sa.no.jpg&#34;, &#34;980&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-980-www.sa.no.jpg&#34;}" data-fallback-text="Se hva naboen solgte huset for" data-fallback-teaser="Sjekk nyeste eiendomssalg her" ></hyperwhere-transaction>

Her kan du søke i dødsannonsene

<amedia-calendar class="am-calendar" domain="www.sa.no"> <div class="calendar-survey" style="display:none"> <div> <h2 class="am-txt--head">Her viser vi vanligvis kalender</h2> <p class="am-txt--body calendar-survey-msg">Har du tid til å svare på noen spørsmål, så vi kan lage en bedre kalender?</p> <button class="am-txt--uifont am-color--brandCombo am-calendar-button am-calendar-button--full calendar-survey-yes">Ja</button> <button class="am-txt--uifont am-color--brandCombo am-calendar-button am-calendar-button--full calendar-survey-no">Nei, ta meg rett til kalenderen</button> </div> </div> </amedia-calendar>

Slik får du nyhetsvarsel når noe skjer i Sarpsborg

<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Personalia</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#E60004; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32803070"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birth/20180223070226-1510-9d0w/500sq.jpg' class="image" alt="Camilla og Martin" title="Camilla og Martin" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Camilla og Martin har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32789778"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20180221230618-750-s81r/500sq.jpg' class="image" alt="Julie Elise Haugen" title="Julie Elise Haugen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Julie Elise Haugen er 8 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32779921"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20180221080705-1095-kz23/500sq.jpg' class="image" alt="Elliot Rosenløv" title="Elliot Rosenløv" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Elliot Rosenløv er 1 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32762861"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/just_married/20180219191730-749-wont/500sq.jpg' class="image" alt="Anette Sestøl Andersen og Ole Henrik Høimyr Arnesen." title="Anette Sestøl Andersen og Ole Henrik Høimyr Arnesen." /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Anette Sestøl Andersen og Ole Henrik Høimyr Arnesen. har giftet seg </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>