Her kan du søke i dødsannonsene

nyhetsvarsel når noe skjer i Sarpsborg

<hyperwhere-transaction data-publication="www.sa.no" data-hyperwhere-url="https://hyperwhere.gcloud.api.no/api/hyperwhere/v1/transactions" data-locale="nb-no" data-landing-url="https://www.sa.no/bolig/nyhet/eiendom/se-hvilke-boliger-som-er-solgt-i-sarpsborg/s/5-46-93968" data-fallback-url="https://www.sa.no/bolig/nyhet/eiendom/se-hvilke-boliger-som-er-solgt-i-sarpsborg/s/5-46-93968" data-fallback-image-url="{&#34;480&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-480-www.sa.no.jpg&#34;, &#34;980&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-980-www.sa.no.jpg&#34;}" data-fallback-text="Se hva naboen solgte huset for" data-fallback-teaser="Sjekk alle eiendomsoverdragelser siste måned her" ></hyperwhere-transaction>

Se 2. divisjons-fotball fra hele landet her

<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Personalia</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#E60004; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29472100"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20170523171857-750-vk2s/500sq.jpg' class="image" alt="Mathias Martinsen" title="Mathias Martinsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Mathias Martinsen er 4 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29474084"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20170523185606-1500-5m8v/500sq.jpg' class="image" alt="Julian Berndt-Eliasson" title="Julian Berndt-Eliasson" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Julian Berndt-Eliasson er 14 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29476904"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20170523213424-1000-lvhy/500sq.jpg' class="image" alt="Nora Machnik Mesøy" title="Nora Machnik Mesøy" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Nora Machnik Mesøy er 4 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29469617"> <svg class="image" viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><path id="a" d="M68 .302H0V66h68V10.036H9.714V66H68V10.036z"/></defs><g fill="none" fill-rule="evenodd"><path fill="#F6F5F1" d="M0 0h400v400H0z"/><text font-family="OpenSans-Bold, Open Sans" font-size="20" font-weight="bold" fill="#484544"><tspan x="110.025" y="225">FANT IKKE BILDE</tspan></text><path d="M165 185h58v-56h-58v56zm4.834-14.61h48.332v-36.522h-48.332v36.522z" fill="#484544"/><path d="M209.322 139.036c2.346 0 4.25 1.907 4.25 4.258 0 2.35-1.904 4.258-4.25 4.258s-4.25-1.908-4.25-4.258 1.904-4.258 4.25-4.258M202.113 154.32l-8.78 8.796 3.53-5.54-9.906-9.923-12.244 12.268v5.88h38.86" fill="#484544"/><path fill="#484544" d="M174.714 195H233v-55.964h-4.857v51.1h-53.43"/></g></svg> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Odin Liudalen er 2 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29478117"> <svg class="image" viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><path id="a" d="M68 .302H0V66h68V10.036H9.714V66H68V10.036z"/></defs><g fill="none" fill-rule="evenodd"><path fill="#F6F5F1" d="M0 0h400v400H0z"/><text font-family="OpenSans-Bold, Open Sans" font-size="20" font-weight="bold" fill="#484544"><tspan x="110.025" y="225">FANT IKKE BILDE</tspan></text><path d="M165 185h58v-56h-58v56zm4.834-14.61h48.332v-36.522h-48.332v36.522z" fill="#484544"/><path d="M209.322 139.036c2.346 0 4.25 1.907 4.25 4.258 0 2.35-1.904 4.258-4.25 4.258s-4.25-1.908-4.25-4.258 1.904-4.258 4.25-4.258M202.113 154.32l-8.78 8.796 3.53-5.54-9.906-9.923-12.244 12.268v5.88h38.86" fill="#484544"/><path fill="#484544" d="M174.714 195H233v-55.964h-4.857v51.1h-53.43"/></g></svg> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Syver Schiøtz er 2 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29413483"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/anniversary/20170519053351-600-y6nr/500sq.jpg' class="image" alt="Marit og Henning Nielsen" title="Marit og Henning Nielsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Marit og Henning Nielsen jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29448346"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/anniversary/20170522090030-562-2zuw/500sq.jpg' class="image" alt="Siw og Rino Pederesn" title="Siw og Rino Pederesn" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Siw og Rino Pederesn jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29470676"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/anniversary/20170523153935-750-tzcc/500sq.jpg' class="image" alt="Svend Rene og Rachel R Nygaard" title="Svend Rene og Rachel R Nygaard" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Svend Rene og Rachel R Nygaard jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29451718"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/just_married/20170522124251-563-cheo/500sq.jpg' class="image" alt="Linda Borge og Ronny Grindvold" title="Linda Borge og Ronny Grindvold" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linda Borge og Ronny Grindvold har giftet seg </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>