<hyperwhere-transaction data-publication="www.sa.no" data-hyperwhere-url="https://www.sa.no/vis/eiendomsoverdragelser/api/hyperwhere/v1/transactions" data-locale="nb-no" data-landing-url="/vis/eiendomsoverdragelser" data-fallback-url="/vis/eiendomsoverdragelser" data-fallback-image-url="{&#34;480&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-480-www.sa.no.jpg&#34;, &#34;980&#34;: &#34;https://storage.googleapis.com/gs-amedia-hyperwhere-public/fallback-980-www.sa.no.jpg&#34;}" data-fallback-text="Se hva naboen solgte huset for" data-fallback-teaser="Sjekk nyeste eiendomssalg her" ></hyperwhere-transaction>

Her kan du søke i dødsannonsene

Slik får du nyhetsvarsel når noe skjer i Sarpsborg

<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Personalia</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#E60004; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32341136"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20180117194052-750-tizf/500sq.jpg' class="image" alt="Leonora Weberg Engen" title="Leonora Weberg Engen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Leonora Weberg Engen er 3 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32339733"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20180117134723-1000-jpdz/500sq.jpg' class="image" alt="Leon Emilian Pedersen" title="Leon Emilian Pedersen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Leon Emilian Pedersen er 1 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32326028"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birthday/20180116121442-562-rkrf/500sq.jpg' class="image" alt="Oda Wallentin" title="Oda Wallentin" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Oda Wallentin er 11 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/32306384"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/sa/lifeloop/birth/20180114232611-800-9sol/500sq.jpg' class="image" alt="Ida Vatn Pedersen og Ole Andreas Henriksen" title="Ida Vatn Pedersen og Ole Andreas Henriksen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ida Vatn Pedersen og Ole Andreas Henriksen har fått barn </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>