– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad har vi dessverre ikke annet valg, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i en pressemelding onsdag morgen.

At streikeuttaket ikke er større er et klart signal om at forbundet belager seg på en langvarig streik, påpeker Handal.

I dag har Utdanningsforbundet varslet KS om at lærestreiken trappes opp med ytterligere 1.300 lærere i 14 kommuner og ti fylkeskommuner fra mandag 22. august. Disse kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren.

– En vanskelig beslutning

Sarpsborg rammes fortsatt ikke av streiken.

Av nærliggende kommuner rammes Indre Østfold.

Handal understreker at ingen bør være i tvil om at det satt langt inne for forbundet å gå til streik denne høsten, etter streik i fjor og flere år med pandemi og stengte skoler.

– Dette var en svært vanskelig beslutning som vi selvsagt ikke hadde tatt hvis KS hadde hatt rett i sine påstander om at lærerne i skolen kommer godt ut av årets lønnsoppgjør. At lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer aller dårligst ut er dessuten stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse, fastslår Handal, som legger til:

– Gang på gang har KS vist at de helt mangler ambisjoner for skolen. Gang på gang uttrykker forhandlingsledelsen i KS seg på en måte som tydelig nedvurderer lærerkompetanse og lærerutdanningen – og ikke anerkjenner kompleksiteten i læreryrket. Dette gjør noe med yrkesstoltheten, med læreryrkets status, med lærernes motivasjon og følelse av å bli verdsatt. Og det gjør noe med rekrutteringen til dette viktige yrket. Det er svært alvorlig, påpeker Steffen Handal.

14 kommuner tas ut i streik

De om lag 1300 lærerne som nå går ut i streik jobber ved ungdoms- og videregående skoler i 14 kommuner og alle landets fylkeskommuner unntatt Oslo. Disse vil være i streik fra mandag 22. august.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her fikk lærerne et noe bedre oppgjør og har akseptert ny tariffavtale og er dermed ikke i streik.