Pandemien er en tøff nøtt for ungdommen. Det ungdommer forteller gir virkelig grunn til bekymring, både for nåsituasjonen og for skadevirkningene dette annerledes-livet vil gi i ettertid.

Det er nå ett år siden Norge ble rammet av korona-pandemien. Vi har alle merket konsekvensene, både når det gjelder redsel for sykdom, eldre som har vært isolert, mange har mistet jobb og inntekt og skoler og barnehager har gått fra rødt til gult nivå og så tilbake til rødt igjen.

Ett år er veldig lang tid i et ungt menneskes liv. Dette er ett år de aldri vil få tilbake: Å være ung handler om utvikling identitet, hvem er jeg og hvem vil jeg bli. Og alt dettes utvikles i samspill med andre. Det handler om all den uformelle kontakten barn og ungdom er avhengig av, enten det bare er å henge rundt, være fysisk nære hverandre og drømme om fremtiden.

Les også

– Norge trenger en rettferdig krisepolitikk

Voksne for Barn har nylig snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien. Gjennom livsmestringsprogrammet «Drømmeskolen», som i dag er i bruk på 40 ungdoms- og videregående skoler rundt om i landet, har vi snakket med unge som gir sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring.

Les også

Psykiske helseplager må ikke bli den neste pandemien

Elevene gir mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi med hjemmeundervisning. For dem som allerede sleit med hjemmeforholdene eller å følge undervisningen så har det bare blitt vanskeligere. Ungdommene setter også ord på hvordan isolasjon og ensomhet går ut over den psykiske helsen. Det gjør inntrykk å lese om det å ha vonde tanker som blir enda vondere når man blir sittende alene. Det er virkelig grunn til bekymring, både for nåsituasjonen og for skadevirkningene dette annerledes-livet vil gi i ettertid.

Les også

Ett år på hjemmekontor - hva har vi lært?

Beskrivelsene bekrefter dessverre det ansatte i skolen og andre tjenester varsler. At det er økende antall barn og unge som har det vanskelig nå. Elevene fortalte blant annet om til som at de syntes det er blitt vanskeligere å ta initiativ selv, at de unngår fysisk kontakt selv når det er trygt, at de ikke får møte nye mennesker, at de har mistet kontakten med vennene sine, at de er i dårligere fysisk form og at det er lite å glede seg til. De uttrykker også at de er bekymret for medelevene sine og ser at mange sliter og er ensomme.

Les også

Året da alt ble forandret

Det elevene forteller oss må tas på stort alvor og følges opp med konkret handling som sikrer hjelp til de unge. Derfor spurte vi også om hva de unge selv kan gjøre for å få det litt bedre og det er stor grunn til å berømme elevene gode forslag til å bedre situasjonen, tross restriksjonene. Det er fint å kjenne på omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare i gruppa.

De har formulert mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker og som handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta den psykiske helsa i koronaens tid som for eksempel å snakke med noen om hvordan de har det, ta vare på hverandre og innse at alle har noe de sliter med, å finne glede i ting som man ikke tenkte på før, å gå en tur med en venn, være til stede for andre og ikke minst ta initiativ til å snakke med noen som er ensomme.

Les også

– Vi skal markere hverdagsheltene og feire barna

Omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare enten i egen familie eller blant elever er fint og gir håp for fremtiden. Likevel må vi som er voksne erkjenne at det er en tøff situasjon for alle barn og unge å stå i, nå ett år etter at Norge ble rammet av koronapandemien.

Eller som en av elevene vi har snakket med uttrykte det: «1-meteren gjør oss alle litt tristere».

Les også

Koronajubileet vi fryktet

Les også

– Alle må ta ansvar

Les også

Pensjonister i pandemien

Les også

– Spesielle tider krever spesielle avtaler!

Les også

«Tøff start på året for mange»