Det er litt over åtte måneder siden Russland gikk til en brutal angrepskrig mot nabolandet Ukraina. Hundretusener av ukrainere måtte flykte fra hjemlandet.

Avtale med 44 nye flyktninger

Sarpsborg kommune har vedtatt å bosette inntil 200 flyktninger inneværende år, hvorav rundt 170 fra Ukraina.

På sine nettsider opplyser Sarpsborg kommune at status for midten av oktober er 146 flyktninger som er blitt bosatt i kommunen. Av disse er 119 ukrainere.

Sarpsborg kommune opplyser videre at det er gjort avtaler med ytterligere 51 flyktninger, der 44 er ukrainere.

Dermed der det ut til at til sammen 197 nye flyktninger bosetter seg i Sarpsborg i løpet av 2022.

– Er som forventet

Ifølge Sarpsborg kommune har ukrainske flyktninger midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, som forlenges automatisk hvert år i inntil tre år.

– Antallet ukrainske flyktninger som har bosatt seg i Sarpsborg er som forventet. På den annen side er antallet engelskspråklige og jobbklare ukrainere noe færre enn ventet. Vi antar imidlertid at noen av ukrainerne ønsker å bli i Norge på permanent basis og at mange av disse vil ønske å bli klare for jobb så snart som mulig, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen til kommunens egne nettsider.