15 år lang strid på Bukkholmen uten løsning i sikte

REGULERINGSPLAN: Anne Lise og Alf Syversen mener at kravet om reguleringsplan for småbåtanlegget de etablerte i 2006, er noe kommunen og Fylkesmannen kommer med for å presse gjennom en kyststi rett forbi huset der de bor.

REGULERINGSPLAN: Anne Lise og Alf Syversen mener at kravet om reguleringsplan for småbåtanlegget de etablerte i 2006, er noe kommunen og Fylkesmannen kommer med for å presse gjennom en kyststi rett forbi huset der de bor. Foto:

– Det Sarpsborg kommune vil ha er ikke en reguleringsplan for småbåtanlegget, men tilgang for allmennheten på Bukkholmen.

DEL

Det er Anne Lise og Alf Syversen som sier dette til Sarpsborg Arbeiderblad og nå vil de fortelle hvordan de har opplevd den langvarige konflikten.

Eid av familien siden 1902

Bukkholmen i Ullerøy har vært i familiens eie siden 1902. I 2005 overtok Alf Syversen holmen etter et skifteoppgjør. Etter det har det vært krangel mellom kommunen og Syversen. Ønsket fra Syversen har vært en ny og større hytte innenfor 100-metersbeltet, samtidig har de bygd et småbåtanlegg uten å søke. Kommunen og Fylkesmannen har – som vilkår for å imøtekomme ønsket om hytte, og eventuelt godkjenne småbåtanlegget – stilt krav om en kyststi for allmennheten over den 30 dekar store holmen. I dag må besøkende bruke båt for å komme til holmen.

Bygde uten å søke

Allerede året etter at Alf Syversen overtok Bukkholmen etablerte han et småbåtanlegg med plass til 34 båter. Dette begrunnet han med en opprydding av småbrygger og ankringsplasser rundt Bukkholmen der til sammen 52 slike plasser ble fjernet. Men småbåtanlegget ble etablert uten at det var søkt om det. I 2012 opprettet kommunen tilsynssak, og i oktober i 2019 kom avgjørelsen. Kommunen krevde at Syversen utarbeidet en reguleringsplan for å ha mulighet til å få småbåtanlegget godkjent i etterkant. 27. april i år stadfestet Fylkesmannen kommunens vedtak.

Langvarig konflikt

– Det er nå 14 år siden småbåtanlegget ble etablert, men hvorfor søkte du ikke om tillatelse?

– I forbindelse med skifteoppgjøret da jeg overtok Bukkholmen i 2004–2005 forsøkte kommunen å erverve hele holmen. Det følte jeg som en trussel. I tillegg var det slik at kommunens egen flytebrygge ved Ullerøy leirskole, hvert år ble lagt i vinteropplag på Bukkholmen for at den skulle være bedre beskyttet. Når kommunen kunne legge sin flytebrygge på Bukkholmen på vinteren måtte jeg kunne ha flytebrygger hele året like ved siden av. I tillegg har kommunens eget vikingskip «Visund» helt siden anlegget sto ferdig i 2006, kunnet ligge hos oss, sier Alf Syversen.

– Det er ikke en reguleringsplan for flytebryggene–småbåtanlegget kommunen er ute etter, det er at allmennheten skal få tilgang til Bukkholmen fra landsiden. Den muligheten fikk de, men de grep ikke sjansen, legger Anne Lise Syversen til.

PRIVAT: Brua over til Bukkholmen er privat og var ferdig i 1964. Kommunen vil at kyststien skal gå over her.

PRIVAT: Brua over til Bukkholmen er privat og var ferdig i 1964. Kommunen vil at kyststien skal gå over her. Foto:

Striden om Bukkholmen

Alf og Anne Lise Syversen hevder at helt siden familien bygde brua over til Bukkholmen i 1964, har det offentlige forsøkt å få tilgang til holmen over brua.

– Først var det friluftsrådet som i 1964 ville ha forholdene lagt til rette for allmennheten. Deretter var det stille fram til 2005. I 2008 søkte vi om å få rive hytta vår på holmen som er på 19 kvadratmeter og bygge en ny på 85 kvadratmeter. Det fikk vi avslag på, forteller de.

Men i 2012 lå det an til at kommunen og Syversen ville finne en løsning og komme til enighet. Mot at det ble anlagt en kyststi over brua for så å svinge rett til høyre og fortsette over øya, skulle Syversen få dispensasjon fra kystsoneplanen til å bygge hytta på 85 kvadratmeter. Det var en avtale som også Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen aksepterte.

Trakk seg

Men i etterkant trakk Syversen seg fra avtalen. De kom ikke til enighet med kommunen om hvor kyststitraseen skulle gå, vedlikeholdet av den og inngjerding. Saken endte for Sarpsborg tingrett der Syversen ville ha vilkåret om tinglyst avtale om kyststi over eiendommen, kjent ugyldig. I retten begjærte både Syversen og kommunen saken hevet da kommunen før rettsforhandlingene startet, hadde opphevet byggetillatelsen for den nye hytta. Men Sarpsborg kommune ble dømt til å betale Syversens sakskostnader på nærmere 100.000 kroner.

FØR: Slik så det ut på Bukkholmen før småbåtanlegget ble anlagt. Med et feste i land og et feste i en stokk i sjøen ble båtene fortøyd.

FØR: Slik så det ut på Bukkholmen før småbåtanlegget ble anlagt. Med et feste i land og et feste i en stokk i sjøen ble båtene fortøyd. Foto:

Ingen avtale

I vurderingen fra tingretten heter det at det ikke gjennom de framlagte bevis er sannsynliggjort at det forelå noen avtale om hvor kyststien skulle gå. Det er ikke framlagt noen skriftlig avtale, og partene har gjennom prosesskrift tilkjennegitt uenighet om kyststiens trasé. Når det stilles vilkår om etablering av kyststi i en byggetillatelse må det være kommunens risiko å sørge for at enigheten er nedfelt i en skriftlig avtale. Kommunen må følgelig selv ha ansvaret for de bristende forutsetningene den bygget på da byggetillatelsen ble gitt, som 21. november 2013 førte til at vedtaket om byggetillatelse ble opphevet. Retten er etter dette kommet til at saksøkerne (Syversen red. anmerk.) klart hadde vunnet saken dersom den ikke hadde blitt hevet.

Ingen reguleringsplan

– Nå er kravet fra både kommunen og Fylkesmannen at dere må få utarbeidet en reguleringsplan for småbåtanlegget for å ha mulighet til å få det godkjent i ettertid. Vil dere imøtekomme dette kravet?

– Vi skal ikke bekoste en reguleringsplan, den kostnaden må eventuelt kommunen ta, sier Alf Syversen.

– Det er ikke en reguleringsplan for småbåtanlegget kommunen vil ha, men tilgang over brua for allmennheten. Hadde vi gitt allmennheten tilgang helt inntil huset vårt som er det kommunen vil, så hadde vi fått hatt småbåtanlegget, sier Anne Lise Syversen.

– Men kravet til kyststi var jo bundet opp til dispensasjonen for en ny og større hytte på Bukkholmen og ikke småbåtanlegget. Hvordan kan dere da hevde at det vil komme krav om kyststi i forbindelse med en reguleringsplan?

– Det sier Fylkesmannen rett ut i vedtaket der de gir kommunen medhold i kravet om reguleringsplan for småbåtanlegget. «Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen mener det kan være behov for en reguleringsplan for området som også kan se på mulighetene for å sikre allmenn tilgang fra fastlandet og til sørsiden av Bukkholmen,» heter det fra Fylkesmannen sier Anne Lise Syversen.

– Men hvis de ikke blander sammen kyststien med en reguleringsplan for småbåtanlegget kan vi være med på å diskutere en reguleringsplan, legger hun til.

Artikkeltags