Lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Svein Åstrøm og Lars Ole Klavestad mener bygdeboka med sine 752 sider er den største i serien.

– Boka handler i sin helhet om Årum som består av svært mange gårdsbruk, fordelt på hele sju gårdsnummer. Det er ingen andre navnegårder i Borge og Tornses som omfatter så mange gårdsnummer som her, forteller Karl Ottar Fjeld til Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg-historie

I over to tiår har Fjeld, sammen med Svein Åstrøm og Lars Ole Klavestad, gitt ut bokverkene «Gårder og slekter i Borge og Torsnes» – som til nå har utkommet i alt 18 bind.

– Bind 18 har også mye linker til Sarpsborgs befolkning. De fleste av arbeiderne på Årum jobbet jo på Borregaard eller Karbiten, sier Lars Ole Klavestad.

752 sider

Nå kan Klavestad bekrefte at det attende bindet er den nest siste i serien.

– Med sine 752 sider blir det den største i serien. Og det nest siste, poengterer han.

Arbeidet med bygdebokserien startet allerede på 1970-tallet, og Åstrøm og Fjeld har vært med siden starten.

Den ferskeste utgivelsen har et foreløpig opplag på 400 eksemplarer, og er allerede på plass hos de lokale bokhandlerne.

Lokal historikk

Lars Ole Klavestad antar at den gigantiske bokserien er Norges største bygdebokprosjekt.

– Med bind 18 er vi lengst nord i bygda. Hafslund hovedgårds kontroll over landskapet langs Glomma nedenfor Sarpsfossen har hatt stor innvirkning på hvordan lokalsamfunnet utviklet seg, Vi tar også for oss hvordan stedsnavnene skrives. Slik som Bilett. Det er gjennom årenes løp vært skrevet på svært ulike måter, og også i dag varierer skrivemåten, forklarer Klavestad.

Ifølge Klavestad og Fjeld inneholder boken mange personhistorier, anekdoter, samtlige gatenavn og arkeologiske helleristningsfunn.

– Boken er krydret med en rekke kursivhistorier, der blant annet ulike mennesker forteller om spesielle hendelser og dagligliv på Årum, sier de.

Krevende år

Lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm aner ikke hvor mange timer arbeid de har lagt ned i bokserien, som tar for seg blant annet historikk, mennesker, eiendommer, arkeologi og industri. De til nå utgitte bindene omfatter 10.000 sider.

– 2022 har vært et krevende år for oss som forfattere og utgivere. Svein ble utsatt for sykdom og har ikke kynnet yte samme innsats som tidligere. Heldigvis har vi innarbeidet gode rutiner, og opparbeidet et så stort arkiv, at arbeidet ufortrødent har kunnet gå sin gang. Vi har fordelt jobben hele tiden på en fin måte, og arbeidet som sådan har vært at vi nøyaktig vet hva vi skal gjøre. Det har fungert veldig bra, uten noe form for byråkrati, sier Karl Ottar Fjeld.

– Men det er knallhard jobbing fordi det vi driver med er grunnforskning, som ingen andre har skrevet ned før. Vi går helt til bunn i hver eneste kilde, og har intervjuet enormt mye mennesker. Det er en kombinasjon mellom skriftlige og muntlige kilder, følger Lars Ole Klavestad opp.

Snart slutt

Lars Ole Klavestads rolle omfatter også å illustrere boken med tegninger og bilder, kart og rekonstruksjoner av gamle gårder.

Selv om bokmarkedet har endret seg siden den spede begynnelse på 90-tallet, har responsen til de foregående bindene vært gode.

Boken «Gårder og slektet i Borge og Torsnes, bind 18» gis ut av Gyldenstierne forlag.

I den siste utgaven som blir bind 19, vil trioen Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm ta for seg områdene Molteberg, Skjelin, Hystad, Kure og Holtet.