31,1 millioner markedskroner inne hos Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 har aldri hentet inn så mye penger så tidlig som i år, men budsjettet for dette året har økt med tre millioner også.