Vi viser til Aasruds og Christoffersens innlegg «Skandaløs behandling av tillitsfulle pensjonister?» i deres avis den 15. januar. Vi oppfordrer avisens lesere til å sjekke Aasruds og Christoffersens påstander ved å bruke utredningen «Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge?» som er elektronisk tilgjengelig hos actecan.no. Utredningen ble utarbeidet på oppdrag fra LO Kommune og LO Stat.

Følgende påstander i Aasruds og Christoffersens innlegg er usanne:

  • «Det er dessverre ikke et godt nok grunnlag for å få Stortinget til å vedta utbetalinger på 15 milliarder kroner til en gruppe pensjonister som uansett ikke har tapt pensjon på dagens ordning.» Her faller Aasrud og Christoffersen for eget grep! De 15 milliarder - vel å merke fordelt over de neste 20 år - er hva de over 20.000 offentlig ansatte ville ha fått i tjenestepensjon ved å slutte ved 67 år, men som vi ikke har mottatt fordi vi fortsatte å jobbe. Påstanden at vi ikke har tapt pensjon avsløres derved som usann av Aasrud og Christoffersen selv.

  • «Våre [Aps] idealer har aldri vært å kjempe for at de mest heldige av oss skal ha mulighet til å få utbetalt opp mot 90 prosent av full lønn i pensjon, slik de ønsker». Det er løgn at vi ønsker 90 prosent av full lønn i pensjon.

  • «Etter hvert som folketrygden øker ved å stå lenge i arbeid, kan det til slutt bli slik at hele utbetalingen kommer fra trygden. Ingen taper.» Det er usant at folketrygden øker ved å stå lenge i arbeid. I folketrygden får man det samme samlet beløp utbetalt over livsløpet uansett om man tar folketrygd ved 67, 70 eller 75 år. Det er også usant at «ingen taper»: alle offentlig ansatte født 1944-1963 taper tjenestepensjon dersom de fortsetter å jobbe etter at de passerer 67 år pluss levealdersjustering. Jobber man videre etter 70, taper man hele tjenestepensjonen senest ved 73 år.

  • «Arbeiderpartiets utgangspunkt har vært at ingen skal tape på å stå i jobb utover 67 år, tvert imot. Det skal belønnes. Og det er også det som skjer med offentlig ansatte som jobber lenge, men uten å ta ut folketrygd før man slutter å jobbe.» Dette er også usant. Man blir ikke belønnet, man blir straffet med tap. Tapet blir nøyaktig det samme i samlet pensjon over livsløpet, enten man tar ut folketrygden mens man jobber eller om man tar ut folketrygd når man slutter å jobbe. Statens pensjonskasse og Kommunal landspensjonskasse har formidlet den samme feilaktige påstanden som Aasrud og Christoffersen. Derved gikk over 20.000 tillitsfulle offentlig ansatte født 1944-1953 i samordningsfellen.

  • «De som begynner å bruke av sin opptjente pensjon, samtidig som de har full lønn, får naturlig nok mindre senere.» Dette er desinformasjon. Pensjonsreformen gjorde det mulig å fortsette å jobbe og samtidig ta ut alderspensjon, men vel å merke, bare fra folketrygden. Man får derved ikke mindre folketrygd senere. Derimot forsvinner tjenestepensjonen, som bare kan utbetales etter at man slutter å jobbe, uten at man har brukt noe tjenestepensjon i det hele tatt! Dessuten taper man tjenestepensjonen selv om man ikke har tatt ut folketrygd mens man fortsatte å jobbe med full lønn.

Hvis Aasruds og Christoffersens usannheter ikke arresteres, vil venstresiden og demokratiet svekkes. Arbeiderpartiets frie fall på meningsmålingene vil fortsette. Det vil gå særlig utover de unge talentene som vil kunne fornye partiet.

Les også

Skandaløs behandling av tillitsfulle pensjonister?

Les også

Skandaløs behandling av tillitsfulle pensjonister