– Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare, skriver de på Twitter.

De lener seg på Meteorologisk institutt, som i disse dager beskriver skogbrannfaren i Sarpsborg som stor.

Farevarselet framstilles i en trafikklysmodell, hvor hvitt er ingen fare og mørk rød er stor fare.

– For det øverste nivået til skogbrannfareindeksen har vi valgt å bruke to rødfarger med felles benevning «stor fare». Her er faren ofte overhengende og Meteorologisk institutt utsteder gjerne farevarsel på øverste nivå for skogbrannfare i slike tilfeller. Ved å bruke to farger kan vi se om en allerede utfordrende situasjon kan bli enda verre, ved at det for eksempel begynner å blåse, heter det på nettsiden skogbrannfare.met.no.

Det eneste som kan redusere skogbrannfaren er om det kommer regn av betydelige mengder.

– Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.