6. og 9. august 1945 bombet USA innbyggerne i Hiroshima og Nagasaki med verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Før året var omme hadde over 210.000 mennesker mistet livet som resultat av atombombene, og mange flere var blitt syke. Fortsatt lever de overlevende og generasjonene som kom etter med de snikende konsekvensene av radioaktiv stråling.

Ingen skal noen gang måtte oppleve det de opplevde.

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel for mennesker og lokalsamfunn verden over. Også i Sarpsborg. Ved bruk av atomvåpen, enten det er med hensikt, terror eller resultat av et uhell, vil ingen kunne gi nødvendig hjelp. Skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for stor.

Den eneste måten vi kan sikre at atomvåpen ikke brukes, er ved å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Når atomvåpenstatene nå bruker enorme summer på å modernisere sine arsenaler, bruker hardere retorikk og spenningen stiger, er det viktig at vi sier ifra om at det både er illegitimt, uakseptabelt og utdatert å true med massedrap av sivile.

Det var det 122 stater sa, da de i 2017 vedtok et forbud mot atomvåpen i FN. Dessverre har Norge verken signert eller ratifisert denne avtalen. Slik skjermer vi atomvåpenstatene for press om å inngå dialog om gjensidig nedrustning.

Vi står sammen med dem som overlevde de forferdelige angrepene mot Hiroshima og Nagasaki i deres kamp for at ingen skal noen gang måtte oppleve det de opplevde. Atomvåpen må forbys og elimineres!

Historisk har vi sett at lokalt engasjement, at lokalt folkevalgte, kommunestyrer og enkeltindividers innsats for kontroll og nedrustning har vært helt essensielt i å få på plass internasjonale avtaler. Nå trenger vi Sarpsborg med på laget for en verden fri for atomvåpen.

Kjære ordfører Sindre Martinsen-Evje og kommunestyret i Sarpsborg: Støtt ICAN Cities Appeal og be regjeringen slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen. Og først da kan vi med hånden på hjertet si «Aldri mer Hiroshima!»