Mens fellesskapet stiller opp om du får en skade i fingeren, risikerer du å stå aleine om du har en skade i tennene. Det vil vi i SV gjøre noe med. For som vi alle vet: Tennene er også en del av kroppen.

I dag er økonomi er den viktigste årsaken til at folk ikke går til tannlegen. I 2018 svarte omtrent halvparten av de med inntekt under 300.000 at de hadde latt være å oppsøke tannlege fordi de ikke hadde råd. Et enkelt søk på spørsmålet tannhelse og lån, avslører at en rekke banker tilbyr dyre forbrukslån for å betale tannlegeregninga. Det er ikke et velferdssamfunn verdig.

Forebygging, jevnlig tannhelsesjekk og rask behandling når noe er galt er viktig for å ha en god tannhelse. Å bli gående lenge uten tannhelsesjekk, eller nødvendig behandling, fører til en forverring av problemet som både går ut over helsa og annen livskvalitet. Det er hverken godt for den enkelte, eller klok samfunnspolitikk.

En tannhelsereform starter med en kraftig utbygging av den offentlige tannhelsetjenesten, styrking av det forebyggende arbeidet og en regulering av dagens tannlegepriser. Denne våren har SV vedtatt et ambisiøst arbeidsprogram der vi ikke bare vil at tannhelsetjenester på sikt ikke skal koste mer enn andre helsetjenester, men også tiltak en regjering kan sette i gang allerede til høsten.

De som står med de største utfordringene, de høyeste regningene eller har de laveste inntektene må få hjelp umiddelbart. Samtidig vil vi starte en innfasing av de yngste og de eldste i en styrket offentlig tannhelsetjeneste. Dette er grep vi kan gjøre med en gang, mens vi planlegger en full reform.

Vi har klart store reformer før. Vi skal få gjennom dette også! Ingen skal måtte gå gjennom med livet med lukket munn for å skjule at de ikke hadde råd til å fikse tennene.