Gå til sidens hovedinnhold

– Allerede i 1990 ble Østfoldbanen beskrevet som selve symbolet på kriser og skandaler

Artikkelen er over 1 år gammel

Jernbanesaken Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dobbeltsporet Østfoldbane har vært planlagt siden 1980-tallet. Allerede i 1990 ble Østfoldbanen beskrevet som selve symbolet på kriser og skandaler. I 2012 sa Bane NOR at komplett utbygging av dobbeltsporet intercityløsning Oslo-Halden, med stopp i alle byene, skulle koste 11,8 milliarder kroner.

Intercity skulle være begynnelsen på et lyntognett, med tog som går i 230–250 kilometer i timen. Det hele kunne være ferdig bygd på 10 år. En slik satsing fikk bred politisk tilslutning.

Prisen for det hele har med jevne mellomrom steget og steget. I mai i fjor fikk vi høre at strekningen Fredrikstad-Sarpsborg hadde blitt 20 milliarder dyrere enn stipulert.

Samferdselsministeren ba om å få seg forelagt forslag på kostnadsreduserende tiltak, og fikk tilbakemelding på at det hele nå så ut til å bli ytterligere 10 milliarder dyrere. Nå er det strekningen Råde-Fredrikstad som blir tre ganger dyrere enn forutsatt.

Fortsatt sier Bane NOR at deres tall er meget usikre og at det er en feilmargin på 20–40 prosent. Vi kan altså ende opp med en pris på nærmere 100 milliarder kroner for strekningen Oslo-Halden.

På spørsmål om hvorfor tallene kunne være så gale i utgangspunktet svarer Bane NOR: «Den gangen anslagene ble laget hadde vi veldig lite erfaring med å bygge jernbane, vi hadde ikke bygget moderne jernbane på veldig lenge. Så vi hadde rett og slett for dårlige erfaringstall.»

En slik usikkerhet var ikke engang skissert i det beslutningsgrunnlaget politikerne fikk seg forelagt i 2012. Hvordan kan vi i det hele tatt stole på noen av de konklusjonene Bane NOR og jernbanedirektoratet kommer med i denne saken?

Rett linje over Rolvsøy er nå stipulert til å koste 47 milliarder kroner, mens S-linja koster 63 milliarder.

Så legger Bane NOR finurlig nok inn en kostnad på 17 milliarder for å ruste opp eksisterende spor mellom Råde og Sarpsborg slik at godstrafikk til Rolvsøy og Borregaard kan gå der.

Det betyr tydeligvis at vedlikeholdsetterslepet på denne strekningen er kostnadsberegnet til vesentlig mer enn det det skulle koste å bygge hele dobbeltsporet fra Oslo til Halden. Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Nå må vi få en helhetlig plan som kvalitetssikres slik at vi unngår å kaste bort mer tid på verdiløse utredninger og feilinvesteringer.

Jeg kan love at Det Rette Parti vil fortsette sin kamp for den rette og fornuftige løsningen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.