150 elever fra 28 ulike nasjonaliteter

Alvimhaugen barneskole arrangerte internasjonal dag på skolen lørdag.