Anne-Lene (47) har parkert 450 av 600 biler – nå gjelder det å redde jobbene

Mens markedet flatet ut i mars, har etterspørselen etter leiebiler fra selskapet Easy Rent falt som en stein i april.