Ansatte ved Sykehuset Østfold: – Koronapandemien er en stor ekstrabelastning