Antall arbeidsplasser er avgjørende

Ordfører Sindre Martinsen-Evje er ikke like positiv til et datasenter hvis det ikke genererer nok arbeidsplasser.