Ap har aldri gjort det dårligere i en Opinion-måling enn i denne novembermålingen.

– Det gjør vondt å se en slik måling for alle oss som er engasjert i Ap, sier partisekretær Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

For Høyre er målingen den beste siden februar 2013. Partiet får en oppslutning på 32,3 prosent, en framgang på 2,1 prosentpoeng fra oktober, og er altså nesten dobbelt så stort som regjeringspartiet Ap.

Frp får 13,8 prosent på målingen, omtrent som forrige måned, og ligger altså bare 3 prosentpoeng under Ap.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Høyre og Frp hatt flertall sammen med 85 mandater.

Av de andre partiene er det Rødt som endrer seg mest med en økning på 2 prosentpoeng til 7,5 prosent.

SV får en oppslutning på 8,7 prosent (+0,5 prosentpoeng), Sp 5,3 (-0,3), KrF 4,5 (+1,1), MDG 3,4 (+0,6) og Venstre 3,1 prosent (-0,3).

Målingen er basert på 967 telefonintervjuer i perioden 1. - 7. november. 68 prosent har avgitt svar om partireferanse, og feilmarginene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.