Eierne av Moss Lufthavn Rygge jobber grundig i håp om å få reetablert flyplassen igjen. Regjeringen har sagt at med en gang de sender konsesjonssøknaden så vil den bli innvilget umiddelbart.

Eierne av flyplassen har også vært tydelige på at taxfreeordningen må bestå for at de skal få åpnet flyplassen igjen. Dette da taxfree er en av hovedinntektskildene for flyplassen. Dette har de vært veldig tydelige på ovenfor storting og regjering.

Jeg synes det derfor er trist at Arbeiderpartiet nå fremmer forslag i Stortinget om å fjerne deler av taxfreeordningen og dermed legger hindringer i veien for reetablering av Moss Lufthavn Rygge. Heldigvis har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for at FrP, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stemmer ned dette forslaget til Ap.