Rundt om i hele landet har vanlige arbeidsfolk stått på for å få oss gjennom pandemien. Derfor holdt jeg på å kjøre av veien da en journalist ringte meg sist søndag. Han kunne fortelle at høyrepartiene ikke har stoppet sine angrep på sykelønna, tvert imot: Midt under pandemien, ved starten av 1. mai-uka, hadde Venstre-landsmøtet vedtatt å angripe vanlige arbeidsfolks rettigheter. Fra før vet vi at Høyre klør etter å gjøre det samme.

Pandemien har vist hvor avhengige vi er av alles arbeid. Den har også vist hvorfor folk ikke bør gå syke på jobb. Høyresiden burde ta en titt på hvordan det har gått i land der folk taper penger på å holde seg hjemme når de er syke.

Det kan virke som høyreregjeringen har en internkonkurranse om hvem som kan gjøre livet surest for vanlige arbeidsfolk: kutt i pendlerfradraget og fagforeningsfradraget, økte avgifter og barnehagepriser. Og nå avgift på sykdom. Kombinert med milde skattegaver til egne millionærer.

Arbeiderpartiet kjemper for arbeidsfolks rettigheter. Nå må det bli vanlige folks tur. I en tid der bedriftseiere har mottatt milliarder av kroner fra felleskassa, skader det tilliten i samfunnet når vanlige folk angripes med kutt i sykelønnsordningen og det er dypt urettferdig.

Det er 43 år siden Arbeiderpartiet fikk innført dagens sykelønnsordning. Ikke for å få sykefraværet ned, men for å få rettferdigheten opp. I de best betalte yrkene har man alltid ordnet seg, vi ville gi vanlige arbeidsfolk de samme rettighetene.

Det er viktig å jobbe for å holde sykefraværet lavt, men det er langtidsfraværet som krever mest oppmerksomhet. Om vi kommer i regjering, vil vi styrke arbeidet for at flere inkluderes i arbeidslivet. En usolidarisk avgift på sykdom er ikke veien å gå.