For et par uker siden var jeg i barnedåp i Høvik kirke i Bærum. I en blanding av nytt liv og levd liv, skulle vi også minnes de som var gått bort.

Presten leser navn, alder og tenner et lys. Det kunne vært Kristin 93 år, Erik 82 år, Bergljot 85 år.

I min kirke her i Sarpsborg, i en annen kant av Viken, er det ofte noe ganske annet. Ikke sjelden er de vi minnes godt nede på 70-tallet i alder. Industri, lav utdanning og lav inntekt setter spor.

Dette illustrerer en stor utfordring i vårt nye fylke. Det er store forskjeller mellom oss.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vokser 1 av 16 barn i Bærum opp i fattigdom. Det er et stort nok problem. Men i Sarpsborg vokser 1 av 6 barn opp i fattigdom. Dette er historiske forskjeller som setter dype spor og bygger høye murer.

Ved å utvikle skolene våre kan jenta som vokser opp i Sarpsborg få de samme mulighetene som gutten i Bærum. Skolene som kan gjøre størst forskjell for barnas fremtid, må stå først i køen. For at barna som vokser opp i Sarpsborg skal ha flere muligheter, må skolene våre bidra mer til elevenes læring. Da må vi prioritere penger til både kompetanse og gode lokaler.

Det vil være lett for Arbeiderpartiet å skylde på regionreformen for at ny St. Olav vgs. trekker ut i tid. Men de har vunnet valget i fylket. De styrer Viken, sammen med Senterpartiet. Vi i Sarpsborg Høyre skal kjempe for at spaden blir satt i jorda. Men om skolen blir bygget eller ei, er ene og alene deres ansvar.

Dette er noe av det mest grunnleggende for meg som konservativ og Høyre-medlem. Jeg mener vi må gi alle unge et godt utgangspunkt til å ta gode valg for sin egen fremtid. Vi må gjøre vårt for at alle barn og unge som vokser opp i fylket vårt har gode muligheter. Muligheter uavhengig av hvor de bor. Uavhengig av foreldres bakgrunn.

Da kan flere fullføre videregående. Færre havne i fattigdom og flere kan gå på jobb om morgenen, i stedet for å havne utenfor.

Bildeserie

Se bildene av nye St. Olav vgs.