Når Arbeiderpartiet nå ønsker å permittere arbeidstakere ut året, så skaper de en falsk trygghet for at arbeidsplassene er der i andre enden. I mellomtiden bruker arbeidstakerne opp dagpengerettighetene sine, mens all erfaring viser at de venter på en jobb som kanskje ikke er der og forskning viser at mange ender opp med å gå ledig lengre.

Fra å ha historisk lav ledighet da koronakrisen stengte Norge i begynnelsen av mars, ble over 400.000 nordmenn registrert som ledige eller permitterte i april. Regjeringen satte umiddelbart i verk kraftfulle tiltak for å redde norske arbeidsplasser og norsk næringsliv gjennom krisen. Etter hvert som tiltakene har blitt faset ut eller lempet på, så er antall permitteringer eller ledighet kraftig redusert, og flere tusen nordmenn kommer inn i eller tilbake til jobb for hver uke som går. Derfor mener Høyre det er for tidlig å vurdere å utvide permitteringsperioden ytterligere nå. Vi ønsker ikke å holde folk borte fra jobb gjennom permitteringer, vi vil få dem inn i eller tilbake i arbeid.

Norge er fortsatt midt inne i en historisk krise som skaper frustrasjon, frykt og usikkerhet for mange. Regjeringen utvidet den gjeldende permitteringsperioden ut oktober, altså om fire måneder. Få vet hvordan verden ser ut når vi kommer dit. Men vi vet at vi skal tilbake til en ny normal der ikke alt vil være som før. Noen har måttet omstille seg raskt, mens andre ikke vil klare seg like godt. Å utvide permitteringsordningen er det eneste svaret Arbeiderpartiet har på den største krisen Norge har vært gjennom siden krigen.

Det er fortsatt mange næringer som er særlig berørt, spesielt de som selger til et globalt marked som mer eller mindre har kollapset. Også reiseliv, restauranter og barer er dimensjonert for et større marked gjennom global turisme. Dette markedet kommer ikke tilbake med det første, og vi må dessverre regne med at ikke alle vil klare seg gjennom krisen. Eksempelvis anslo Visit Norway senest i januar i år at det årlig kommer rundt 400.000 kinesiske turister til Norge. Det er naivt å tro at disse vil komme tilbake med det første, eller at innenlands turisme vil veie opp for et globalt marked. Da kaster Arbeiderpartiet blår i øynene på arbeidstakere, som bruker opp dagpengerettighetene sine gjennom å gå permitterte uten å være sikre på en fast jobb i andre enden.

Sammen med partene i arbeidslivet vil regjeringen ha en ny vurdering av alle tiltak, inkludert permittering, over sommeren. Dersom permitteringsordningen skal utvides, må forutsetningen være at arbeidstakerne faktisk har en jobb å gå til på andre siden. I mellomtiden jobber Høyre aktivt for at norsk næringsliv skal komme seg gjennom krisen, skape mer og nye muligheter som inkluderer flere i arbeidslivet.