Den økende forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre handler ikke bare om at vi har tatt et par steg til venstre. Det handler like mye om Høyres høyredreining.

Arbeiderpartiet er mer arbeiderparti enn på flere tiår. Med Støre som leder har vi knyttet sterkere bånd til fagbevegelsen. Løftet ambisjonene for statlig industripolitikk. Skjerpet arbeids- og velferdspolitikken. Tatt et oppgjør med markedstenkningen i offentlig sektor og lederlønnsgaloppen i stat og politikk. Løftet distriktspolitikken, sagt et tydelig nei til EUs jernbanedirektiv og mye mer.

I Høyre går utviklingen i motsatt retning: Forskjellene skal økes ved at formuesskatten fjernes helt, og med det et sentralt verktøy for velferd i kommunene. Ingen ambisjoner for styrket kommuneøkonomi. Det skal bli dyrere å være fagorganisert. Man åpner for videre svekking av arbeidsmiljøloven. Pensjon fra første krone skal fortsatt ikke gjelde dem med minst. Og det skal privatiseres over en lav sko.

Kommersielle aktører skal fritt kunne tappe våre felles sykehus for penger og helsepersonell. Den sentraliserende privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg» er så viktig for partiet, at de sender Erna Solberg i front. Og i eldreomsorgen varsler man en «fast track» for multinasjonale, kommersielle selskapers inntog. Man ignorerer de svenske erfaringene med samme politikk, trolig også med tragiske konsekvenser på sykehjem under koronaen.

Også i skolen skal private fortsatt få ture fram. Det samme i jernbanesektoren, der oppstykkingen skal fortsette. Troen er like sterk som før på at det de ventende på perrongen trenger, ikke er flere tog og avganger, men enda flere selskaper og direktører med millionlønn. I tillegg skal staten selge seg ytterligere ned i Equinor, og utsalget av våre felles skoger fortsette.

Samlet sett er det et privatiseringsprogram for Norge Høyre har lansert. Alle som er glade i velferdsstaten og fellesskapstanken må derfor være på vakt - nå.