Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Vi har i sommer sett en økning i antall personer som er smittet av apekopper. Det er viktig med tiltak for å stoppe det pågående utbruddet. Vi må også sikre at de som er smittet, får god oppfølging i helsetjenesten og blir godt ivaretatt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er et pågående utbrudd av sykdommen her til lands. FHI vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at dette vil føre til en epidemi.

Det at sykdommen nå forskriftsfestes som en allmennfarlig smittsom sykdom utløser flere mulige tiltak som kan bidra til å slå ned smitten.

Leger vil gis plikt til å drive smittesporing, og det vil også bli gratis med undersøkelse og behandling. Det vil også gi plikt til å oppsøke lege for pasienter som mistenker smitte.