I fjor så grunneierne av Buerbekken seg nødt til å avlyse krepsesesongen i Skjebergdalen. Årsaken var lav vannføring kombinert med at villmink forsynte seg grovt av skalldyrsdelikatessene.

Avlyst tre ganger på fire år

Fram til i fjor hadde krepsesesongen i den populære Buerbekken blitt avlyst tre ganger på fire år, i 2018 og 2019, før det ble åpnet for krepsing igjen i 2020.

Men når årets krepsesesong starter klokka 18.00 på lørdag – og varer til og med 14. september – så er det igjen muligheter for å prøve å fange kreps, melder Sarpsborg kommune på sine nettsider onsdag.

– For Buerbekken har grunneierne Sarpsborg kommune og Per Anders Buer i år valgt å åpne for fangst av kreps. Dette gjelder strekningen fra og med renna ved den gamle sagtomta og ned til Hellevass bro. For å begrense fangsten, er det ikke tillat å bruke faststående redskap, som for eksempel teiner, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Edelkrepsen trues av krepsepest

Kommunen minner om at minstemål for fangst av edelkreps er 9,5 centimeter, målt fra pannehornets spiss til enden av halen.

– Det er ulovlig å oppbevare eller avlive kreps som er mindre enn dette, skriver Sarpsborg kommune.

Edelkrepsen, som finnes både på den norske og internasjonale rødlista over truede arter, og er vurdert som sterkt truet i Norge.

– Edelkreps trues blant annet av krepsepest, en soppinfeksjon som kan drepe all edelkreps i ett vassdrag. All edelkreps som angripes av krepsepest dør. Det er derfor svært viktig at det ikke flyttes kreps mellom vassdrag, og at alt utstyr som benyttes i forbindelse med krepsing desinfiseres, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider, der de også gir råd om hvordan man desinfiserer:

  • Tørke i badstu ved minst 70 °C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
  • Desinfisere med Virkon S.
  • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit til 1 del vann). (fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min
  • Vaske med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
  • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
  • Koke under lokk i minst 5 min.