Arbeiderpartiet vil sørge for en jobbgaranti til alle unge som i dag ramler utenfor arbeidslivet. Under høyreregjeringen og Erna Solberg har dobbelt så mange ungdommer blitt uføre.

Tall fra SSB viser at 20.000 unge nå er uføretrygdede, og vi ser at forskjellene mellom folk øker. Det er naturligvis også unge som enten er født med alvorlig sykdom, eller som blir livsvarig skadet, som skal få uføretrygd. Det er en del av velferdsstaten. Men problemet her er den kraftige og unaturlige økningen: 7.000 flere unge uføre på fem år.

Ungdom har ikke blitt så mye sykere på denne tiden. Derimot er kampen om jobbene spesielt hard for dem uten fullført utdanning, og en del unge har også lettere psykiske utfordringer. Vi i Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunene får ressursene de trenger til å gi ungdom som i dag mangler arbeid og blir uføretrygdede, en jobb å gå til. Alle som kan jobbe helt eller delvis, må få det.

Det finnes mer enn nok av viktige og aktuelle arbeidsoppgaver som også vil gjøre hele samfunnet bedre. Innenfor eldreomsorgen ser vi for eksempel at eldre mangler folk som de kan gå turer eller delta på aktiviteter sammen med. Mange kommuner har offentlige bygg med behov for maling og vedlikehold.

Det at mange unge langt ned i 20-årene ramler utenfor, er en systemfeil. Det er et dobbelt tap når vi har et stort behov for disse menneskene. Arbeiderpartiet nekter å gi opp en rekke folk med masse ressurser. Vi nekter å akseptere en samfunnsutvikling som gir opp framtida til stadig flere tusen av våre ungdommer!

Unge som mangler arbeid, får ofte dårligere livskvalitet og helse for resten av livet. I praksis blir det i dag gjort få forsøk på inkludere ungdom igjen som først har blitt uføretrygdede. Derfor er det helt avgjørende å sørge for at alle unge som står i fare for å ramle utenfor, får arbeid.

Det krever tett samarbeid mellom skolene, helsetjenesten, barnevernet og NAV. Og det krever tålmodighet. Vi må la ungdom få arbeidserfaring. Mange blir friskere i takt med at de får positiv selvfølelse, mestring fra sin første jobb og tilhørighet til et fellesskap. Arbeid er ofte den beste medisin.