Store deler av norsk verdiskaping skjer utenfor de store byene. Likevel har regjeringa sørget for at en stadig mindre del av statsbudsjettet går til distriktene. Hvis distriktene hadde fått en like stor del av statsbudsjettet i 2020 som i 2013, da Arbeiderpartiet styrte, hadde de fått mer enn 7 milliarder kroner mer i år enn det de gjør med Høyre-regjeringas budsjett.

Denne utviklinga viser tydelig at Høyre, KrF og Venstre ikke har ambisjoner for distriktspolitikken. Regjeringa og Frp har de siste sju årene prioritert skatteletter og tvangssentralisering gjennom ulike reformer, som i mange tilfeller har fjernet arbeidsplasser og tjenester nært der folk bor. Skattekontorene er bare ett eksempel. Nå ser vi også at Høyre ønsker å fjerne formuesskatten. Over 12 av de 15 milliardene som kommer inn fra formuesskatten, går rett til kommunene og velferdstjenestene de leverer.

Da distriktsministeren fikk kritikk for å sitte i en PR-post uten reelle virkemidler, svarte hun at hennes førsteprioritet var å få gjennomslag for den brede distriktspolitikken, særlig innen næring og samferdsel. Jobben hennes er med andre ord å få de andre statsrådene til å skjønne at distriktspolitikk er viktig og må prioriteres. Det forteller alt om hvor lite opptatt denne regjeringa er av distriktene. Det sies at gammel vane er vond å vende, og det er ingen grunn til å tro at distriktene går lysere tider i møte med denne regjeringa.

Men lysere tider kan komme etter stortingsvalget i 2021. Dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakt neste år, vil vi sørge for å løfte distriktspolitikken igjen. Folk skal ha mulighet til å bo og leve i distriktene, og vi vil ha gode og trygge velferdstjenester i hele landet, nært der folk faktisk bor.

Leser vi regjeringas stortingsmelding om distriktspolitikken, som ble lagt fram i vår, blir det åpenbart at de ikke har noen visjoner for Distrikts-Norge. Det har vi i Arbeiderpartiet!

Derfor vil vi i høst legge fram vår egen «distriktsmelding». Den kommer til å vise de tydelige forskjellene på distriktspolitikken til Arbeiderpartiet og dagens Høyre-styrte regjering. Distrikts-Norge er for viktig til at de skal bli avspist med en stadig mindre del av kaka. Arbeiderpartiet lover en tydelig og betydelig satsing på arbeidsplasser, velferd og infrastruktur i distriktene. Vi vil ta hele landet i bruk!