Vilde har fått toppjobb i landbruket

Sarping og tidligere frilansjournalist i SA, Vilde Haarsaker, har blitt ansatt som assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.