Trykket er ikke på topp enda, men jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har en eller annen funksjon innenfor helsearbeid. Vi er nå i en situasjon hvor vi virkelig får sett hvordan vi kan gi hverandre oppmuntring, hjelp, trygghet og så videre.

Vi må vise respekt for myndighetenes avgjørelse og ikke kritisere, tenk hva de står i!

Helsearbeidere er vant til å takle uforutsette situasjoner, de vet å ivareta sårbare grupper, de må faktisk bare stå på å gjøre så godt de kan. Vi må heie på dem!

Jeg vil be ledere om å være rause med oppmuntrende ord og i handling, kjøp no' godt til lunsj, gi ros og vis at dere er takknemlige for jobben som blir utført på grasrota.

Nå er det faktisk dere helsearbeidere som er av de viktigste menneskene vi trenger (vi trenger jo dere alltid). Jeg håper dere får fram krefter og motivasjon til å stå i det arbeidet som etter hvert vil kreves av dere. Vær stolt av yrket deres, vi andre skal heie på dere. Takk!