Da russepresidentene fra scenen i Kulås takket Sarpsborg kommune, politiet, Dickens og ikke minst sine foreldre for et godt samarbeid etter endt russetog 17. mai, var dette også slutten på en månedslang russefeiring for Sarpsborg avgangselever.

Og nå er det flere som håper at nettopp ungdommen født i dette årtusenet (årets russekull består i hovedsak av ungdommer født i 2000) har funnet fasiten på hvordan framtidige russefeiringer i Sarpsborg skal være.

Ingen alvorlige hendelser

For årets Sarperuss høster ros fra alle kanter etter årets russefeiring.

Etter mange år med negative hendelser knyttet til russefeiringen, er det mange som har tatt til orde for at ordningen med russefeiring slik mange kjenner den etter endt videregående skole bør endres eller i verste fall avvikles. Også her i Sarpsborg har det opp gjennom årene vært mange uønskede hendelser knyttet til russefeiringen, selv om både Sarpsborg kommune og politiet har vært tungt inne i bildet for å forebygge alvorlige og straffbare hendelser.

I år har dette samarbeidet slått ut i full blomst i positiv forstand.

For årets russ har bevist at det går an å gjennomføre en lang, innholdsrik og ikke minst hyggelig russefeiring uten å skape kvalm eller det som verre er for medruss eller andre.

artikkelen fortsetter under bildet

 

– Fra politiets side er det på sin plass i rose russen i Sarpsborg for eksemplarisk adferd gjennom russetiden, sier politiførstebetjent Helge Stangeland, som er leder på forebyggende avsnitt i Sarpsborg-politiet.

Siden det første registrerte russearrangementet i Sarpsborg like før påske, har politiet registrert 48 loggførte hendelser i løpet av russetiden som kan knyttes til russen selv. I tillegg til én narkotikasak og et par ordensforstyrrelser, omhandler 40 av disse loggførte hendelsene klager på høy musikk og støy som har forstyrret nattesøvnen til melderne. Det er altså ikke meldt om noen alvorlige ulykker eller volds- eller overgrepssaker under russetiden i Sarpsborg i år.

Roser russeforeldrene

– Vi har ikke registrert noen alvorlige hendelser i forbindelse med årets russefeiring i Sarpsborg, noe politiet selvsagt er meget godt fornøyd med. I tillegg til at russen selv har oppført seg eksemplarisk, vil politiet også rose det engasjementet som foreldrene til årets russ har utvist i år. Dette er foreldre som stiller opp og engasjerer seg for at dere ungdommer skal få en russefeiring i lovlige former. Politiet legger ikke skjul på at vi på forhånd var litt spente på hvordan det skulle gå på de fire kveldene som russen hadde samlinger på Dickens, men disse arrangementene har gått knirkefritt, takket være ansvarlig skjening og foreldre som stilte opp som verter. Vi har ikke mottatt en eneste klage på støy som følge av samlingene på Dickens i sentrum, sier Stangeland, som også berømmer innehaver av Dickens, Jørgen Andersen, og årets russepresidenter i Sarpsborg for den jobben de har lagt ned for å gjøre årets russetid til en positiv tid.

Jørgen Andersen på Dickens er også veldig godt fornøyd med russearrangementene på utestedet, og ønsker russen hjertelig velkommen tilbake i de kommende årene.

artikkelen fortsetter under bildet

 

– Det har vært utrolig morsomt å ha årets russ som gjester på Dickens. Vi var selvsagt litt spente på hvordan dette skulle fungere, men etter å ha hatt russen hos oss fire kvelder i mai, så har vi ingen ting å sette fingeren på. Årets russ har oppført seg eksemplarisk og er et eksempel til etterfølgelse for kommende russekull, sier Andersen, som mener den planleggingen som ble gjort før årets russefeiring og de preventive tiltakene som ble iverksatt er suksesskriterier for at året 2019 ble en hyggelig russefeiring for alle.

 

– Vi har hatt en god dialog med kommunen, politiet og ikke minst russestyrene i forkant, og jeg er imponert over hvor bra og ikke minst mye russestyrene har jobbet for å gjøre årets russefeiring i Sarpsborg så vellykket som den ble. Jeg er også imponert over hvor mange engasjerte foreldre som i år har stått på for å gjøre russefeiringen til en kjempeopplevelse for mange russ. Hvis årets russ har satt standarden for hvordan russetiden skal være, så vil russen være hjertelig velkommen hit til Dickens i mange år framover, sier Jørgen Andersen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Roser russepresidentene

SLT-koordinator Tone Faale i Sarpsborg kommune virker fortsatt rørt over årets russ når Sarpsborg Arbeiderblad snakker med henne. Hun har i mange år jobbet tett mot russestyrene ved de videregående skolene i Sarpsborg for at de skal legge til rette for ansvarlige russetider.

artikkelen fortsetter under bildet

 

I år har Sarperussen bevist at dette arbeidet som gjøres i forkant av hver russefeiring gir resultater.

– Jeg er ufattelig stolt av årets russ i Sarpsborg. Sarpsborg kommune har brukt mye ressurser på å gjøre russefeiringen så trygg og hyggelig som mulig for alle. Jeg er imponert over det ansvaret årets russepresidenter i Sarpsborg har utvist. De har fantastiske holdninger som har smittet over på russen for øvrig og de har vært seg sitt ansvar bevisst og russen har selv tatt tak i feiringen lokalt, uten å la seg påvirke av kommersielle krefter. Årets russepresidenter har vært og er gode rollemodeller, skryter Faale.

Også hun skryter av foreldreengasjementet til årets Sarperuss.

– Uten foreldrene hadde vi aldri lykkes med å skape en tryggere og bedre russetid for mange ungdommer. Foreldrene har selv tatt ansvar for skjenkebevilling og de har stilt opp som verter på arrangementer. De har vært helt avgjørende for å snu russefeiringen i Sarpsborg til noe som har redusert hendelser og opplevelsen av utenforskap Årets russekull og deres foreldre er gode forbilder for framtidige russekull i Sarpsborg og deres foreldre. Vi i Sarpsborg kommune er veldig takknemlige for den jobben de har gjort, sier SLT-koordinator Tone Faale til Sarpsborg Arbeiderblad.