Det kastes 450.000 tonn mat i Norge hvert eneste år.

Dette ønsket barnehagen på Brevik å gjøre noe med, og derfor veier de nå matsvinnet i barnehagen hver eneste dag.

– Vi startet allerede i 2018 med å kartlegge hvor mye og hva som ble kastet hver dag, forteller Anne-Karine B. Jensen, styrer i barnehagen, i en pressemelding.

– Ut fra de svarene vi fikk, hadde vi som mål å redusere matsvinnet med ti prosent i 2019, og deretter ytterligere reduksjon i perioden 2020, 2021 og 2022. Dette målet har vi klart med god margin, forteller hun.

Har blitt en vane

Alle ansatte har fått opplæring av Grønt Flagg i hva som klassifiseres som matsvinn og hvordan matsvinn kan måles.

– Arbeidet med å måle matsvinnet hver dag føles ikke så vanskelig og krevende lenger, men det har blitt en vane like enkelt som at vi vasker av kjøkkenbenken, forteller styreren.

Barna legger matrester i restebøtta, og de ser på tallene som skrives ned sammen med de voksne.

Gjødselen som dannes i varmkomposten brukes igjen i grønnsakshagen vår og på nytt skapes nytt liv

Anne-Karine B. Jensen, styrer i Askeladden barnehage Borg

– Barna tar en mer aktiv del når maten som ligger i restebøtta skal ned i varmkomposten. Gjødselen som dannes i varmkomposten brukes igjen i grønnsakshagen vår og på nytt skapes nytt liv, forteller Jensen.

Askeladden barnehage Borg er en Migras Miljøbarnehage, og alle Migras-barnehagene er miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg.

Barna deltar også aktivt innen temaer som plast, kildesortering og energi.

Inspirerer

– Vi i Grønt Flagg er imponert over hvordan Askeladden Barnehage Borg har jobbet med å redusere matsvinnet, forteller Linda Cecilie Dale, prosjektleder i Grønt Flagg.

– De er virkelig en inspirasjon for flere barnehager, sier hun, og legger til at stadig flere barnehager har blitt engasjerte i matsvinn-problematikken.

Norge har en målsetting om å redusere matsvinnet med 30 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2030.

– Erfaringene Askeladden barnehage Borg har gjort seg vil vi nå bruke inn i et større prosjekt med Matvett for å legge til rette for at flere barnehager skal kunne jobbe systematisk med dette, samt involvere både barna og foreldrene i det viktige arbeidet med å redusere matsvinnet, forteller Dale om Sarpsborg-barnehagen.

Torsdag 29. september markeres den internasjonale dagen mot matsvinn.

Fakta om matsvinn/Grønt Flagg

  • Det kartlagte matsvinnet i Norge er på over 450.000 tonn (2020). Av dette står husholdningsleddet for 51 prosent eller 40,3 kg per person (2020).
  • Matvett og Grønt Flagg har inngått et samarbeid for å sikre mer bærekraftig utvikling for samfunnet gjennom å øke bevisstheten om matsvinn blant ansatte i barnehage, barnehagebarn og ved å involvere foreldrene. Slik håper de å ruste offentlig sektor til å jobbe mer målrettet med å kutte matsvinn og samtidig rette større oppmerksomhet mot hvilke fotavtrykk matproduksjonen setter når det gjelder klimagassutslipp og ressursuttak.
  • Grønt Flagg er en pedagogisk miljøsertifiseringsordning for skoler og barnehager. Ordningen er et verktøy for å sette arbeidet med miljø og klima i system og sikrer at barn og unge er aktive deltakere i praktiske prosjekter og tiltak.

Kilde: Grønt Flagg

Les også

Etter at de hadde mistet to, trodde Tonje (24) og Stian (31) at de ikke kunne få flere barn. Så dukket tre bankende hjerter opp på skjermen