Hvordan skal vi lykkes med å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling?

Dette spørsmålet stiller fylkesråden i et notat til planutvalget i Viken fylkeskommune.

Etter mitt syn lønner det seg å ha omsorg for kulturmiljøer som vi lykkeligvis har mange av i Viken. Det styrker innovasjonskraften og hjelper oss til å gjenbruke og ombygge for ny bruk. I en slik setting er det ikke nok å bare restaurere historiske bygninger, men bevisst å benytte dem som en drivkraft for innovasjon og utvikling.

Mange som jobber med nytenking ønsker å etablere seg i eldre bebyggelse med historie i veggene. Rett og slett fordi historiske bygninger har mange kvaliteter som vi ikke finner i nye hus. Når vi verdsetter en bygning, må både den økonomiske og den kulturelle verdien telle med i regnestykket.

Å ta vare på kulturlandskapet vil ha gevinst for verdiskaping knyttet til reiseliv. Vi bør satse på turisme som gjør at turistene får oppleve noe sammen med folk som bor på stedet og ikke kun ønskes velkomne som besøkende i en temapark.

Det er viktig å holde fast ved at byer og bygder primært tilhører befolkningen og ikke turistene. Vi må skape livskraftige steder hvor innbyggerne er en del av utviklingen, hvor deres kompetanse tillegges samme vekt som ekspertenes.

Tidligere har lokal og regional utviklingspolitikk vært direkte assosiert med næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Dette er etter mitt syn ikke nok, vi må se på samfunnsutvikling som helhet. Dette gjelder også by og land som ikke er motparter, men gjensidig avhengige av hverandre .