Bygger splitter nytt sorteringsanlegg: − For tidlig å si noe om prisen for kundene

Det nye sorteringsanlegget reduserer utslippet tilsvarende fra 11.000 bensinbiler.