Se videoen lenger ned i artikkelen.

Togparkering er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på det framtidige dobbeltsporet, melder Bane NOR.

De har laget en video for å gi svar på hvorfor vi trenger togparkering, og for å forklare hva som skjer inne på et slikt anlegg.

Miljø og effektivitet

– Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet, sier prosjektleder Robert Moan.

Når dobbeltsporet er ferdig bygd til Moss, kan det på sikt gå fire tog i timen hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog.

Se videoen her:

Reisetiden til Oslo blir cirka 30 minutter for de raskeste togene. Når dobbeltsporet er ferdig til Sarpsborg kan det kjøres to tog i timen hele dagen, og to ekstra tog til/fra Fredrikstad i rushtid, opplyser Bane NOR i en pressemelding.

Behov for vedlikehold

– Med flere tog på skinnene øker også behovet for parkeringsplasser for togene når de ikke er i trafikk. Togene må parkeres utenfor sporet når de ikke skal frakte passasjerer. Da får vi vedlikeholdt sporet og togene, sier prosjektleder Robert Moan i Bane NOR.

Togparkeringen fungerer best hvis de bygges så nær toglinjens endestasjon som mulig. Da bruker ikke tomme tog opp plassen på skinnene, melder statsforetaket.

Togparkering

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres når de ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.
  • Dersom trafikkveksten skal tas på vei, vil det kreve mye større arealer enn satsing på jernbane og tilhørende togparkering.

Kilde: Bane NOR