(Fredriksstad Blad) – Bedriftene er svært usikre på hvor høyt styringsrenten skal, og hvilken effekt dette vil få på egen bedrift. Å sikre seg likviditet i mer usikre tider er viktig for mange bedrifter, sier han til Fredriksstad Blad.

Øvrelid leder Nordeas bedriftsmarkedsavdeling i Østfold-området, og fortsetter:

– Vi frykter at Norges Bank kommer til å ta for hardt i. Det tar tid før renteendringene setter seg, og det er derfor viktig at man tar seg tid til å se effektene renteøkningene før man foretar nye. En myk landing blir viktig for mange bedrifter.

Setter opp prisene «ganske mye»

Til Dagens Næringsliv sier noen av kollegaene hans i Nordea at rapporten baner vei for en renteheving på 0,25 prosentpoeng neste uke og en høyere rentetopp.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk ser for seg en litt sterkere utvikling enn de gjorde før jul. Flertallet venter å sette opp utsalgsprisene «ganske mye», skriver E24.

Øvrelid sier til Fredriksstad Blad at Nordeas prognoser spår at styringsrenten skal opp til 3,75. I dag er den på 2,75.

– En markant nedgang

Bedriftene som har svart på undersøkelsen venter en litt sterkere utvikling enn de gjorde, skriver E24.

Men: Aktiviteten flater ut.

– Vi ser blant annet en markant nedgang i antallet låneforespørsler innen eiendom, sier Øvrelid til Fredriksstad Blad.

– Spesielt innenfor boligutvikling ser vi at det settes i gang vesentlig færre boligprosjekter og markedet oppfattes som svært selektivt, hvor gode prosjekter fortsatt kan selge bra, mens andre prosjekter sliter med forhåndssalget. Innen næringseiendom er det også lavere aktivitet, og mange er mer usikre på dagens og fremtidige verdier, fortsetter han.

– Et stort sprik

Det er også færre bedrifter enn sist som melder om rekrutteringsproblemer, skriver E24.

Øvrelid sier de opplever «et stort sprik» blant bedriftene i forhold til forventninger til 2023 og 2024.

– Flere bransjer, slik som byggenæringen og handelsnæringen, har permittert eller planlegger permitteringer, mens andre kompetanse-bransjer/bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, avslutter Øvrelid.