Barn eller fulle folk på torget – men flertallet sikret en stor lekeplass

– Er det barn eller fulle folk Jan Inge Haltbakk (Fremskrittspartiet) ønsker i byen.