Gå til sidens hovedinnhold

Flere barn skal få delta i fritidsaktiviteter - setter av 1 million kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Snart kan barn og unge søke om Sarpsborg kommune om støtte til å bli med på fritidsaktiviteter. For i år og neste år er det lagt 1 million kroner i potten.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått dette på plass. Endelig! sier Ap-politiker Christer Ryen.

Han kom med forslaget i første omgang, og i mai i fjor fikk han ikke bare eget parti, men bystyrets flertall med på å etablere en slik stipendordning.

Målet er at langt flere barn og unge skal få muligheten til å være med i et organisert fritidstilbud.

– Jeg har jobbet med barnevern og barnefattigdom i en årrekke. Det er skjærende og vondt å se hvordan disse barna, som ikke har råd til å delta på fritidisaktiviteter, faller utenfor samfunnet. Det skapes et klasseskille. Den muren må vi i fellesskap rive ned, mener Ryen.

 

Levekårsundersøkelsen fra noen år tilbake viser at over 12 prosent av Sarpsborgs befolkning befinner seg i kategorien lavinntektshusholdning. Det tilsvarer 6.500 personer.

1 million kroner fordelt på to år

– Dette skal være et lavterskeltilbud, basert på raushet og tillit. Barn og unge som av økonomiske grunner ikke tidligere har kunnet delta i organisert aktivitet skal få muligheten til å være aktive. Det gjelder all mulig aktivitet, både innen idrett og kultur, understreker Ryen.

Det settes av i alt 1 million kroner til formålet, fordelt på 500.000 kroner i 2018 og et tilsvarende beløp i 2019.

– På denne måten kan vi gi barna like muligheter. De kan være med på en fritidsaktivitet, de kan få venner, være en del av kollektivet og samfunnet.

Han er tilfreds med at prøveordningen går over to år, og at pengene fordeles over en like lang periode.

– Nå må vi se hvordan ordningen fungerer, og vi har en jobb å gjøre slik at den blir kjent for lag og foreninger. Men vi ønsker at det skal være enkelt å søke. Det er viktig, kommenterer  Ryen.

To utbetalinger i året

– Samtidig håper jeg at denne ordningen vil øke samfunnets bevisshet på dette området. Her kan vi alle gå i oss selv, og finne ut hvordan vi bedre kan inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Jeg vet det blir gjort et veldig bra arbeid ute i lag og foreninger allerede, men vi må gjøre enda mer for å få ned kostnadene slik at alle barn og unge kan være med.

Rådmannen har lagt opp til at det bare skal være mulig å søke om støtte til medlems- og treningsutgift, ikke andre utgifter.

Det er mulig å søke om støtte hele året, men det blir to utbetalinger, i mars og i september.

Idrettsrådet, musikkrådet og kulturrådet støtter opp om stipendordningen og er viktige bidragsytere.

Kommentarer til denne saken