Ifølge nylig frigitte tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har barnefattigdommen økt i mange kommuner. En av dem er altså Sarpsborg. Det oppgis at 1.692 barn lever i fattigdom, det er en økning på 89 barn på ett år.

Det er hele 16,3 prosent av barna i kommunen.

Store forskjeller i Norge

I landet som helhet er det nå over 98.000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Det tilsvarer hele 10 prosent av alle barn. I Sarpsborg ligger man altså godt over landssnittet.

– Andelen barn i fattigdom har tredoblet seg siden 2001, og denne utviklingen er vi bekymret for, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Den nye oversikten er presentert på barnefattigdom.no, og skal være et verktøy for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere omfanget av barnefattigdom og sette inn målrettede tiltak for å nå fram til barna og gi dem nødvendig hjelp og muligheter.

De nye tallene viser at det er store forskjeller mellom de ulike kommunene. Selv om Østfold har en andel på 14,1 prosent, varierer andeln barn som vokser opp i fattigdom fra 5,1 prosent i Våler til 16,9 prosent i Eidsberg.

Bekymret for utviklingen

Sarpsborg Arbeiderblad har ved flere anledninger tidligere belyst utfordringene kommunen har blant annet knyttet til barnefattigdom.

– Utviklingen er uønsket og bekymringsfull, og vi må ta tak i den. Det er ikke bra at barnefattigdom øker, sa plansjef Anne Elisabeth Ramtvedt til SA i fjor sommer.

Hun mener det viktigste langsiktige tiltaket er å satse på utdanning - og da helt fra barnehagen av.

– Vi vet at det er sammenheng mellom utdanning, arbeidsinntekt og helse, der høyere utdanning lettere gir jobb som igjen har betydning for helsa. Vi har også et underskudd på arbeidsplasser i kommunen, og framover vil vi ha stort fokus på næringsutvikling, har Ramtvedt tidligere uttalt.

Barnefattigdom

  • I et land som Norge er det vanlig å definere fattigdom som noe mer enn fysisk overlevelse. Fattigdom handler ikke bare om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom innebærer også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.
  • Barnefattigdom gjelder personer 0–17 år. I Sarpsborg utgjør denne aldersgruppen 22 prosent av befolkningen.
  • Grensene for fattigdom i Norge er følgene: enslig 207.400 kr, enslig forsørger med ett barn 269.600 kr, enslig forsørger med to barn 331.900 kr, enslig forsørger med tre barn 394.100 kr, par uten barn 311.100 kr, par med ett barn 373.300 kr, par med to barn 435.600 kr, par med tre barn 497.800 kr og par med fire barn 560.000. Beløpene er etter at skatt er betalt.