Trygve Slagsvold Vedum gir i SA 25. oktober inntrykk av at regjeringa skal ta fra barna våre støtte til briller. Det er selvfølgelig ikke riktig.

For det første - det er snakk om to forskjellige støtteordninger. Det gjøres ingen endringer i ordningen for barn med alvorlige synshemminger.

Det regjeringen foreslår er faste satser i ordningen for briller til barn med skjeling, forskjellig optisk brytning i øynene og forskjellig brytning i øyets ulike optiske meridianer.

En gjennomgang NAV hadde av brillestøtteordningen viste at de aller fleste barna kunne få dekket behovet sitt med vanlige briller som ikke var så dyre. Da er det også klokt å endre ordningen

Vedum innrømmer selv at dagens brilleordning ikke er bra, og bør endres - men som vanlig har han ingen forslag til hvordan.

Det har vært en kostnadseksplosjon, og de som har tjent gode penger på dette er brillekjedene. Uforholdsmessig dyre briller har blitt solgt, og staten har tatt regninga. På tross av at det finnes briller som dekker behovet til en lavere pris.

De nye satsene på 1200 og 2400 dekker brillene de aller fleste barna trenger. For barn som har ekstra spesielle behov, vil det bli en egen ordning som også sikrer dem de brillene de trenger.

Og knuser barna brillene sine, Vedum, får de selvfølgelig støtte til nye.