Til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby:

Jeg leser pressemeldingen fra 7. juni 2020. Den åpner for at elever kan sitte tettere når de reiser med skolebuss eller annen kollektivtransport for å komme seg til og fra skolen. I den samme pressemeldingen står det at «Alle elever skal gå på skole så langt det er mulig under koronasituasjonen. Derfor må elevene få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til skolen og hjem igjen».

Siden skolen åpnet for 1. - 4. trinn har vi foreldre/foresatte deltatt i den store kjøredugnaden for å få barna våre til og fra skolen. Dette har vi fortsatt med.

Vår skole er en 1. - 10. skole med cirka 450 elever. Hver dag er vi avhengige av cirka 40 busser for å få barna våre til og fra skolen.

Vi har opplevd at selv om mange foreldre/foresatte har deltatt i den store kjøredugnaden så har daglig flere av bussene allikevel ikke klart å følge de gjeldende smittevernreglene. Mange av elevene har opplevd å sitte ved siden av elever som de ikke skal sitte ved siden av. Bussene har vært for fulle. Spesielt tydelig ble dette da skolen igjen åpnet for 5. - 10. trinn.

Skolen vår er avhengig av skolebuss, men på grunn av den begrensede kapasiteten må trinn 5 - 9 veksle på å være på skolen og hjemme. Det betyr at i snitt er det to hele klassetrinn som må ha hjemmeskole hver dag. FAU sitt budskap er at dette holder ikke.

Vi har lenge ventet på en bedre smittevernveileder for skoleskyss. Men vi opplever ikke at den som kom 7. juni 2020 er noe bedre enn de tidligere utgavene. Det er fortsatt for fullt på bussen.

I veilederen står det «det er gjort tydelig at elever i samme gruppe eller fra samme husholdning kan sitte sammen». Dette høres fint ut. Men jeg vet ikke om du, kunnskaps- og integreringsminister, noen gang har tatt skolebuss? Det har jeg. Hos oss fungerer det slik at når bussen kjører til skolen, så går det på barn på mange holdeplasser. Disse barna som går på sammen, tilhører nødvendigvis ikke samme klasse eller samme kohort.

Når mine barn går på bussen - da må de ta ett av de ledige setene. Det er ikke ett dobbelt sete hvor det står «reservert 5a» eller «reservert Kari og Per».

Noen dager begynner og slutter barna mine til ulike tider. Andre dager kan de ta felles buss.

Det er heller ikke mulighet for opprop slik at barna kan gå på bussen trinnvis eller familievis når de skal ta bussen hjem fra skolen.

Det jeg mener å si ved dette er at dette ikke fungerer.

Barna våre sitter fortsatt for tett på bussen. ØKT (Østfold kollektivtrafikk) hevder det ikke finnes nok materiell og personell nok til å følge opp veilederen - men til syvende og sist handler det om penger og økonomi. Ifølge de så finnes det ikke penger til å sette inn den kapasiteten som trengs for å kunne følge opp det som trengs av busser.

Det er to løsninger:

1. Det må settes inn flere busser

2. Smittevernreglene for skolebuss må forenkles.

Som foreldre er vi opptatt av hva som skjer når skolen starter i august. Hva gjør vi om vi fortsatt er på gult nivå? Det kan ikke forventes at foreldre/foresatte kan fortsette med kjøredugnad. Nå må vi være på jobb til riktige tider.

Dere skriver «Hvis elevene skal få mest mulig ut av skolen, må de være til stede.» Dette er vi helt enige i. Og derfor reagerer vi på at vi fortsatt ikke kan ha alle barn på skolen på grunn av situasjonen på skolebussen.

Som leder i FAU ved Varteig skole så inviterer jeg deg til å bli med en helt vanlig morgen for å ta skolebussen. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.