- Det bør skilles mellom ideelle og kommersielle barnehager

Jan Petter Bastøe mener kommunen bør skille ideelle og kommersielle barnehager.

Jan Petter Bastøe mener kommunen bør skille ideelle og kommersielle barnehager.

I bystyret ble det enstemmig vedtatt at det ikke skulle gis ekstra tilskudd. Men Jan Petter Bastøe mener det bør skilles på barnehagene.

DEL

De private barnehagene fikk ikke gehør hos byens politikere, men det var ikke de ideelle barnehagene som ble tatt for seg, men alle private barnehager.

Politikerne i Sarpsborg brukte også tall for hele landet fra SSB som begrunnelse for at ekstra tilskudd ikke skulle gis.

- Jeg vil bare nevne tallene fra SSB som sier at alle de over 3000 barnehagene hadde et samlet driftsresultat på 11 prosent, og det er da 1,2 milliarder kroner. Jeg tenker vel at disse overskuddene bør være bufferen når slike endringer dukker opp, sa Christer Ryen (Ap).

Men de fem foreldreeide barnehagene i Sarpsborg har ikke til hensikt å tjene penger til eiere og faller ikke under denne kategorien. Fra det samme året som Ryen har hentet tall fra har Tyrihans, Bergsvingen, Tuneskipet og Nygårdshaugen tilsammen et underskudd på 289.000 kroner. Løkke barnehage, som er den femte foreldreeide barnehagen, har ikke tall fra 2017 på Brønnøysund, men hadde alene et underskudd på 539.000 i 2018.

Les også: Fem ideelle barnehager frykter det verste

Jan Petter Bastøe (Rødt) var en av flere som tok ordet under sakens behandling. Han var i all hovedsak enig med kommunedirektørens innstilling og at det ikke skulle gis ekstra tilskudd, men mener at alle barnehager ikke kan dras over en kam.

- Det bør skilles mellom ideelle og kommersielle barnehager, sa han.

Ståle Solberg (Safosa) mener hele systemet for tildeling av tilskudd bør vurderes.

- Sarpsborg kommune får midler til alle og skal fordele videre til private barnehager, og det er på bakgrunn av hva det koster å drive kommunale barnehager. Derfor har vi fått et effektivitetstyrrani. Det har blitt fryktelig viktig for Sarpsborg kommune å ha store, fulle og strømlinjeformede barnehager. Systemet som brukes for å gi tilskudd til de private barnehagene er rigid, og burde vært endret. Det burde være jobbet for statlige satser slik at kommunen står friere til for eksempel ha en liten barnehage i en liten krets, sa Ståle Solberg.

Artikkeltags