Vi vet at noen barn får møte voksenseksualiteten på et tidlig stadium. Det finnes barn som blir misbrukt av voksne, og det er for dem et meget brutalt møte med den voksne verden. Det er allmenn oppfatning i vår kultur at dette er svært skadelig for barn, og derfor er det straffbart.

Mange barn opplever møte med voksenseksualiteten gjennom porno på internett. I våre dager med enkel tilgang til nettet, kan barn meget lett komme bort i dette. Noe som også er skadelig for dem. Det gir dem bilder og forestillinger som drar dem inn i den voksne verden.

Barn skal ikke dras inn i den voksne verden. Barn skal få lov å være barn, slik at de kan gå gjennom alle stadiene i sin utvikling. Dette har hittil vært udiskutabelt i vår kultur.

Men nå kan det skje en endring på dette området. Organisasjonen Fri arbeider målrettet for at Rosa kompetanse skal innføres i barnehage og skole. Nå vil de gi alle barn et møte med voksenseksualiteten. Nå skal barna lære at det er ikke sikkert at du er jente, det kan hende du er gutt. Det er ikke sikkert at du kommer til å gifte deg med ei jente, det kan hende du kommer til å gifte deg med en gutt.

Dette er temaer som ikke tilhører barneverdenen. Dette er temaer for voksne. Organisasjonen Fri ser helt bort fra dette. De vil tvert imot presentere barna for voksne menneskers usikkerhet i forhold til egen seksualitet og kjønnsidentitet, og slik dra barnegenerasjonen inn i voksenseksualiteten.

Barn går ikke med slike tanker, de er på et helt annet nivå i sin utvikling. Men ifølge Rosa kompetanse skal de voksne lære dem å tenke slik. De blir ledet inn i en usikkerhet om sin kjønnsidentitet fra barnehagenivå og videre i skolen.

Vi ser at den offentlige vurderingen av homobevegelsen konsentrerer seg om at homofile, lesbiske og andre ikke skal mobbes, men motta respekt og likeverd. Det er viktig å ha fokus på mobbing, men man må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Man kan ikke stirre seg blind på mobbeproblematikken, samtidig som man aksepterer grove feilgrep mot barn.

Jeg mener at det er feil å støtte organisasjonen «Fri» og Pride, så lenge de har Rosa kompetanse som et mål. Man kan ikke støtte noen som har som mål å gjøre hele neste generasjon usikker i forhold til sin seksualitet og kjønnsidentitet.