I midten av januar åpner den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter som trenger akutt pengehjelp. Jeg oppfordrer alle bedrifter i Viken som skal søke å starte forberedelsene i god tid før jul. Da får du raskere penger utbetalt når ordningen er på plass i januar.

Næringslivet er hardt rammet av korona-epidemien. Nedstengingen av samfunnet har vært svært krevende for mange bedrifter, som ikke har kunnet drive som vanlig. Dette berører enkeltpersoner, familier og hele samfunnet vårt.

Regjeringen har lagt frem svært mange tiltak på kort tid for næringslivet og bedriftene siden nedstengingen i mars. Vi har lagt på bordet krisepakker i 100-milliardersklassen der staten har kompensert for deler av private bedrifters faste kostnader, og forhindret konkurser og negative ringvirkninger i økonomien. Det er også gjennomført en rekke regelendringer som vil lette situasjonen for næringslivet. Det har vi gjort for at levedyktige bedrifter skal overleve krisen.

I midten januar åpner en ny kompensasjonsordning som skal gi nødhjelp til næringslivet. Ordningen utvikles og forvaltes av Brønnøysundregistrene. For bedrifter som ønsker å søke krisepenger, vil jeg oppfordre til å starte forberedelsene før jul, slik at du kan få pengene raskere utbetalt i januar.

I den nye ordningen vil kontroll av søknader skje før pengene blir utbetalt, og det er revisorene og regnskapsførerne som kvalitetssikrer søknadene. Dette gjør vi for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll. Er du en liten bedrift som ikke har regnskapsfører eller revisor, bør du allerede nå kontakte en. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10.000 kroner per søknadsperiode. Mer informasjon om hvilke forberedelser og nødvendig informasjon man bør ha på plass før jul, vil komme i desember på nettsiden kompensasjonsordning.no.

For å gjøre situasjonen enklere for bedriftene frem til utbetaling, har regjeringen utsatt innbetalinger av skatter og avgifter til etter at ordningen er på plass. Vi har også utvidet og forenklet lånegarantiordningen, som vil gjøre det enklere for bedrifter å få kriselån i perioden fremover. Lånegarantiordningen betyr at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor akutt likviditetskrise. Så langt i år er det gitt garantier til over 3.700 bedrifter, flesteparten av dem småbedrifter, og til en verdi av nesten 11 milliarder kroner. Men regjeringen har satt av 50 milliarder kroner til dette, så vi har fortsatt mye å gå på.

Brønnøysundregistrene jobber nå for fullt med å få på plass kompensasjonsordningen. De har et godt samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet om å utvikle søknadsskjema i Altinn. Vi skal få på plass en robust og digitalisert løsning, med høy grad av automatikk i saksbehandlingen. Dermed kan støtte utbetales så snart som mulig i januar, og systemet kan håndtere et stort antall søkere på en trygg og effektiv måte.

Norge ligger langt fremme sammenlignet med mange land når det gjelder digitaliserte og automatiserte løsninger. Og hvis man sammenligner krisestøttepenger gitt til norske bedrifter i korona-perioden, så ser vi at Norge har gitt støtte til flere bedrifter enn for eksempel Danmark og Finland, der støtte har vært mer målrettet mot de som er hardest rammet. Sett i et nordisk perspektiv er den norske kompensasjonsordningen sjenerøs. Den favner en bredere del av næringslivet, den har lav inngangsterskel og et høyt tak for månedlige utbetalinger. I tillegg varer den norske ordningen lengre enn i andre nordiske land. I alle landene vil det ta noe tid å få utbetalt pengene til bedriftene, og i hovedsak kommer penger til bedriftene etter nyttår.

Jeg er sikker på at Brønnøysundregistrene vil levere en robust digital løsning i januar, som på en effektiv måte vil gi norske bedrifter den hjelpen og støtten de trenger i en veldig vanskelig tid.