Tirsdag har bydd på fint vintervær i Sarpsborg. Flere har brukt romjulsdagen på å komme seg ut på tur, også på Tunevannet.

Dette har resultert i bekymringsmeldinger til nødetatene.

– Vi har mottatt melding uforsvarlig ferdsel på Tunevannet. De fryktet isen var tynn og utrygg, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen.

Politiet vurderte at det ikke var grunnlag for å rykke ut for å jage folk av isen. Sveen ber likevel folk være forberedt dersom de begir seg ut på islagte vann.

– Vær forsiktig. Forhold deg til iskart og kjentfolk. Ha med nødvendig utstyr og ikke vær alene.

Ikke ulovlig

Også brannvesenet mottok melding om skøytegåere på isen tirsdag ettermiddag.

Meldingen kom klokken 16:11.

– Vi sendte ikke noe mannskap til Tunevannet. De som var på isen gjorde ikke noe ulovlig og vi har ikke myndighet til å jage dem bort heller. Folk har ansvar for egen ferdsel på is og mange av dem som ferdes på isen har god kunnskap, sier Leif Høyland i Alarmbrann Øst.

Ingen garanti

På Varsom sitt iskart kan man se isforholdene på en rekke vann rundt om i Norge. Den ferskeste oppdateringen fra Tunevannet er fra søndag. Da målte Sarpsborg brannvesen tykkelsen på isen til 13 centimeter.

– Det er ingen garanti for at isen har like god kvalitet i resten av Tunevannet, ifølge iskart.no.

Isobservasjonen må brukes sammen med din egen kunnskap og fornuft.

Varsom har også laget isvarsel for Østlandet i perioden 22. desember til 2. januar.

– Etter en kald start på uken med noe isvekst også i lavlandet, er det nå rundt null og smelting på lavtliggende vann ved kysten. Mange små og grunne vann med liten gjennomstrømning er nå farbare i lavlandet, men på mellomstore og store vann over to kilometer er det ennå store variasjoner som særlig skyldes at dypere deler av vannet isla seg senere enn de grunne områdene.

Det anbefales å sikre seg godt dersom man beveger som på områder som ikke har vært sjekket grundig.

Viktige råd når du skal ferdes på is

  • Du må kunne svømme: Å øve på å gå gjennom isen og komme deg opp under trygge forhold er lurt.
  • Ha ispigger rundt halsen og kasteline: Isstav, flytevest, ull innerst og tørt klesskift er også lurt.
  • Vær flere: da kan du bli reddet raskt og overleve hvis du går gjennom.
  • Ta hensyn til isvarselet: Varselet og observasjoner finner du på Varsom.no, Iskart.no og Varsom Regobs appen.
  • Unngå svekket is: Vi anbefaler minst 10 cm stålis på innsjøer og vann. Unngå innløp, utløp, trange sund, odder, råker, broer, sivområder. Sjekk istykkelsen på nytt ved skillelinjer (forandring i farge, snømengde eller struktur). Fjordis og elveis varierer mye mer enn på innsjøer. Regulerte vann kan ha svak is på uventede steder, se Iskart.no. Om våren mister selv tykk is bæreevnen. Du kan dele egne observasjoner og lese andres på Regobs.no

Kilde: varsom.no