Ber foreldre om å ikke kjøre barna til skolen når den åpner igjen

Buss og annen kollektivtrafikk frarådes til og fra skole dersom man ikke må. Nå kommer Trygg Trafikk med en oppfordring om å ikke kjøre barna helt fram til skoleporten.