Sentralisering er Høyres kollektive tvangstanke. «Stor - større - best» er eneste løsning for alt fra kommuner, til politistasjoner, tingretter, sykehus og terrorberedskap.

Nå klarer altså to av Høyes stortingsrepresentanter å hevde at sentralisering av de eneste helikoptrene som kan brukes til kontraterror på land fra Bardufoss til Rygge styrker den nasjonale beredskapen. Det er fascinerende hvor lite Høyre forstår av beredskap etter snart åtte år i regjering.

De to viktigste elementene når det gjelder beredskap er folk og utstyr. Dette må naturligvis være spredt rundt omkring i landet fordi det ofte handler om minutter. Derfor er det ambulanser, politipatruljer, brannbiler, legevakter, avdelinger i Forsvaret, redningsskøyter og så videre spredt rundt i landet. Nå har Høyre forsøkt å sentralisere alt de klarer de siste årene - og resultatet ser vi. Det er den beredskapen som er igjen i kommunene som kommer først til stedet når nødetatene tilkalles. Det er brannfolk - ofte frivillige - som er først på stedet enten det er drap, vold, trafikkulykker eller andre oppdrag hvor politiet og ambulansen har hovedansvaret.

Les også

– Senterpartiet og Myhrvold svekker Norges beredskap og Rygge militære flystasjon

Nå har regjeringen klart å sentralisere helikopterberedskapen for politiet og Forsvaret. Med det har verken politiet eller spesialstyrkene i Nord-Norge tilgang til helikopter for innsetting av mannskaper, eller som ildstøtteplattform. Dette er alvorlig for den nasjonale beredskapen. Våre naboer i Sverige, som neppe kan beskyldes for å være noe videre opptatt av distriktspolitikk, har forstått at de må ha politihelikoptre spredt i landet. Derfor er det fem baser med politihelikoptre fra Boden i nord til Malmø i sør. Fordi terror og alvorlige hendelser kan skjer over hele landet.

Hvis noe skjer nord for Trøndelag vil det ta flere timer før politiets og Forsvarets mannskaper er på plass. I 2015 var det en stor antiterrorøvelse i Nord-Norge. Den gang tok det 28 timer før beredskapstroppen kom frem. Siden den gang har regjeringen flyttet seks Bell-helikoptre fra Bardufoss og avviklet Sjøheimevernet. Det er ikke å styrke den nasjonale beredskapen. Politiet i Tromsø har som erstatning fått ett sivilt innleid helikopter som ikke kan brukes til antiterror. Avstandene her i landet blir ikke mindre av å flytte grensene for politidistrikt, fylker og kommuner - selv om det kan virke som om Høyre-folk tror det. Sannheten i dag er at vi har tidenes mest sentraliserte antiterrorberedskap.

Hvordan fungerte denne beredskapen den 10. august 2019 da en ung mann drepte sin søster og gikk til angrep på en moské i Bærum? Det var den lokale politipatruljen som kom først til stedet. Når lokalt politi er først til stedet i Bærum kan vi bare tenke oss hvem som er først til stedet og må håndtere alvorlige hendelser som terror i Rogaland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Senterpartiet vil bygge opp lokal beredskap og sørge for at politiet og Forsvaret har utstyr som helikoptre tilgjengelig når det behøves, enten det er i Sør- eller Nord-Norge. Å flytte tre helikoptre tilbake til Bardufoss svekker verken Rygge, beredskapen eller evnen til å trene og samhandle.

Tvert om kalles det beredskap og det er dessverre et felt Høyre har bevist at de ikke forstår.

Les også

– Har du Rygge(n) fri, Schou?

Les også

– Senterpartiet svikter Rygge militære flystasjon