Beredskap betyr å være forberedt på hendelser som kan medføre alvorlig skade, materielt eller menneskelig. Politifolk utgjør grunnberedskapen i vår beredskap. Regjeringen har systematisk styrket grunnberedskapen gjennom økt bemanning i alle politidistriktene. Siden 2013 er det blitt 2.300 flere årsverk i politiet, hvorav 1.650 med politiutdanning. Av de 1.650 politiårsverkene er 1.500 blitt ansatt i de tolv politidistriktene.

Norge er avhengig av nasjonale spesialavdelinger i politiet som kan settes inn i spesielt krevende oppdrag. Beredskapstroppen er økt med nærmere 60 prosent siden 2013 og er tilgjengelig på fem minutter døgnet rundt.

God helikopterdekning er avgjørende for beredskapen i vårt langstrakte land. Innen 2022 skal 16 nye redningshelikoptre være i drift med langt større rekkevidde og lastekapasitet enn dagens Sea King-helikoptre. Politiet er tilført tre nye topp moderne helikoptre med langt bedre mulighet til informasjonsinnhenting og informasjonsdeling enn de gamle helikoptrene. Helikoptrene dekker et større geografisk område og kan også operere som skarpskytterplattform. Dette forsterker den nasjonale beredskapen og setter politiet bedre i stand til å løse særlig krevende oppdrag.

Når politiets nasjonale beredskapssenter står ferdig i 2020 vil alle de viktigste nasjonale beredskapsressursene (beredskapstroppen, bombetjenesten, helikoptertjenesten og krise- og gisselforhandlerne) være samlet på ett sted med gode samtreningsmuligheter.

Å bedre den sivile og militære beredskapen har vært, og er et prioritert område for Solberg-regjeringen. Å utnytte Norges sivile og militære beredskapsressurser effektivt er avgjørende for beredskapsevnen. Instruksen for forsvarets bistand til politiet er forenklet slik at forsvaret raskt kan støtte politiet ved behov.

Aldri før har teknologi som kan true staters sikkerhet vært tilgjengelig for så mange. Sammensatt virkemiddelbruk gjør det mer krevende å forstå trusselbildet og hvilke aktører som står bak. God situasjonsforståelse krever høy kvalitet i våre hemmelige tjenester, og et godt samarbeid. Bevilgningene til E-tjenesten og PST er økt betraktelig. Men penger er ikke svaret alene. Et felles kontraterrorsenter er opprettet for PST og E-tjenesten for å bedre situasjonsforståelsen og informasjonsutvekslingen.

Vår nasjonale beredskap er blitt bedre, det viser undersøkelser. Langtidsplanen for forsvaret og meldingen om samfunnssikkerheten skal behandles samtidig i Stortinget i høst. Arbeidet med å styrke beredskapen er ikke ved veis ende. Det skal fortsette med uforminsket kraft.