Den er nå 75 år siden andre verdenskrig tok slutt. Det skulle vært en høytidelig markering med taler og samling av veteraner, offentlig personer og andre interessenter. Men i stedet så blir det en feiring på sosiale medier uten mange til stede. Norges Lotteforbund har markert 8. mai siden krigens slutt. Det vil vi også gjøre i år med å stille som æresvakt rundt omkring i Norges kommuner. Moss og Rygge Lotteforening stiller som vi alltid gjør med æresvakter ved bautaen i Moss sentrum og ved markeringen i Rygge Kirke.

7. mai er en merkedag for Norges Lotteforbund. Det er Lottenes dag og har vært markert siden 1948. Dagen ble opprinnelig brukt til å spre informasjon om Forsvaret og kvinners muligheter til innsats for Forsvaret, samt innsamling av penger. I dag benyttes den fremdeles til å markere innsatsen som kvinner har gjort og gjør for Forsvaret, men også for Totalforsvaret.

I år er det også 75 år siden Norske Kvinners Frivillige Verneplikt endret navnet til Norges Lotteforbund. Det skjedde på første landsmøte som ble avholdt etter krigen i Larkollen. Tidligere var Moss og Rygge lotteforeninger bestående av to foreninger. Moss Lotteforening ble stiftet i 1929, og Rygge Lotteforening ble stiftet i 1950. Foreningene ble slått sammen i 2004. I fjor åpnet NLF for å ta imot mannlige medlemmer. Til sammen, med både menn og kvinner, har foreningen over 80 medlemmer. Med over 90 års historie bak seg så har Moss og Rygge Lotteforening fremdeles mye å gi tilbake til Totalforsvaret.

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Begrepet innbefatter den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig. Konseptet ble utviklet etter andre verdenskrig, og under Den kalde krigen var hovedtanken at det sivile samfunnets ressurser skulle kunne tas i bruk for å støtte militæret i krisetid. Siden 1990 har dette blitt snudd. I dag er hovedtanken vel så mye at militærets ressurser og kapasiteter skal kunne støtte oppom det sivile samfunnet.

Under koronaviruspandemien i 2020 ble totalforsvaret mobilisert. For å begrense smitten iverksatte regjeringen og andre offentlige myndigheter den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene noensinne i fredstid

Heimevernet ble satt inn ved en rekke grenseoverganger mot Sverige og Finland med grensekontroll for å støtte politi og Tolletaten. Sivilforsvaret og Heimevernet ble mobilisert ved flere flyplasser i landet for å støtte med informasjon og grensekontroll. Norges Lotteforbund har hatt flere lotter i tjeneste som Heimevernspersonell i denne perioden.

For Lottene har beredskapsarbeid vært hovedoppgaven siden opprettelsen for 92 år siden.

Før krigen arrangerte Lottene blant annet kurs for militære kokker, kurs i gassvern, sanitetskurs for sivilbefolkningen og produserte sanitetsmateriell og militært vinterutstyr. Den viktigste oppgaven ved siden av å skaffe Forsvaret materiell som det manglet, var å styrke forsvarsviljen i det norske folk. Nå i dag jobber vi fremdeles med å styrke forsvarsviljen i det norske folket. Ved å tilby kurs i førstehjelp og sanitet, lederutvikling og militærfaglige fag styrker man både den faglige kompetansen og selvtilliten til å bidra i beredskapsarbeid.

Totalforsvaret handler også om hvordan hver enkelt kan ta vare på seg og sine ved å følge myndighetenes råd om egenberedskap hjemme. Beredskap handler om å være i stand til å håndtere de utfordringene som kommer. Norge står i en pandemikrise. Vi har kommet oss igjennom første bølge, og Norges befolkning har vært med på å begrense denne bølgen. Myndighetene har nå lettet på de strenge tiltakene som kom før påske. Det er nå det gjelder. Klarer vi å følge myndighetenes anbefalinger, slik at vi ikke får en tsunami som helsevesenet ikke håndterer?

Beredskap handler også om individet. Hvordan kan du som individ, lotte, mor, far, bror, søster, nabo og så videre forberede deg på å håndtere situasjonen som kommer?

Du kan starte med din egen helse. Vask hender, hold avstand, hold deg hjemme hvis du blir syk (eller ta kontakt med helsevesenet ved behov) og følg myndighetenes anbefalinger og pålegg. Styrk helsen din ved å holde deg i form.